Đáp án thi Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường 2022

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về Bảo vệ môi trường” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2022 đã chính thức phát động nhằm  khuyến khích người dân tìm hiểu quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường chia làm 2 đợt, bắt đầu từ ngày 10/8/2022 đến ngày 10/11/2022.

  • Đợt 1: Từ ngày 10/8/2022 đến ngày 10/9/2022.
  • Đợt 2: Từ ngày 10/10/2022 đến ngày 10/11/2022.

Để tham gia dự thi, thi sinh truy cập http://timhieuphapluat.binhthuan.gov.vn, vậy mời các bạn cùng tham khảo gợi ý đáp án trong bài viết dưới đây:

Lưu ý: Đáp án chỉ mang tính chất tham khảo

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường 2022

Câu 1: Kể từ ngày 01/7/2021, Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú sẽ có giá trị sử dụng như thế nào?

Câu 2: Cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất có trách nhiệm gì về bảo vệ môi trường đất?

Câu 3: Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân được tính toán theo căn cứ nào sau đây?

Câu 4: Thích ứng với biến đổi khí hậu là gì?

Câu 5: Khi nói về nơi cư trú của người chưa thành niên thì nội dung nào sau đây là đúng?

Câu 6: Ứng phó với biến đổi khí hậu là gì?

Câu 7: Khẳng định nào sau đây là đúng theo quy định của Luật Cư trú năm 2020?

Câu 8: Khu đô thị, khu dân cư tập trung phải đáp ứng những yêu cầu nào về bảo vệ môi trường?

Câu 9: Việc điều chỉnh thông tin về cư trú của công dân được thực hiện trong những trường hợp nào sau đây?

Câu 10: Đăng ký cư trú là gì?

Câu 11: Di sản thiên nhiên bao gồm những loại nào sau đây?

Câu 12: Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm như thế nào trong việc giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa, phòng, chống ô nhiễm rác thải nhựa đại dương?

Câu 13: Các hành vi nào sau đây là hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động bảo vệ môi trường?

Câu 14: Ô nhiễm môi trường là gì?

Câu 15: Nơi cư trú của công dân được quy định như thế nào?

Câu 16: Hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm như thế nào trong việc thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt?

Câu 17: Quyền tự do cư trú của công dân bị hạn chế trong trường hợp nào sau đây?

Câu 18: Công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình khi được chủ hộ và chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đó đồng ý trong những trường hợp nào sau đây?

Câu 19: Công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú để lao động, học tập hoặc vì mục đích khác từ bao nhiêu ngày trở lên thì phải thực hiện đăng ký tạm trú?

Câu 20: Người đã đăng ký thường trú mà chuyển đến chỗ ở hợp pháp khác và đủ điều kiện đăng ký thường trú thì có trách nhiệm đăng ký thường trú tại nơi ở mới theo quy định trong thời hạn bao lâu?

Back to top button