Đáp án tập huấn SGK Toán 10 Cánh diều

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Toán 10 sách Cánh diều giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng trả lời 15 câu hỏi trắc nghiệm tập huấn thay sách giáo khoa lớp 10 môn Toán năm 2022 – 2023.

Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 10 bộ Cánh diều để nắm rõ những ưu, nhược điểm của từng môn, có thêm nhiều kinh nghiệm hoàn thiện khóa tập huấn thay SGK lớp 10 của mình. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi đáp án tập huấn SGK Toán 10 trong bài viết dưới đây của Tcspmgnthn.edu.vn:

Đáp án tập huấn SGK Toán 10 Cánh diều

Câu 1. Một trong những nguyên tắc vàng được thể hiện trong Sách giáo khoa Toán 10 bộ sách Cánh Diều là gì?

A. Chú trọng bồi dưỡng học sinh giỏi.

B. Chú trọng luyện thi.

C. Tiến trình dạy học phải bắt đầu từ HS, hiểu HS, tổ chức dạy học theo đúng tiến trình nhận thức của HS.ok.svg

D. Dạy học phân hóa.

Câu 2. Mỗi bài học trong Sách giáo khoa Toán 10 bộ sách Cánh Diều thường bắt đầu từ hoạt động nào sau đây?

A. Trải nghiệm, khởi độngok.svg

B. Phân tích, khám phá, rút ra bài học

C. Thực hành, luyện tập

D. Củng cố, vận dụng

Câu 3. Phần lớn các bài học trong Sách giáo khoa Toán 10 bộ sách Cánh Diều được mở đầu bằng:

A. Một mệnh đề toán học.

B. Một tình huống thực tế có bối cảnh thực.ok.svg

C. Một mệnh đề.

D. Một mệnh đề chứa biến.

Câu 4. Điều 4.Thông tư 22: Đánh giá căn cứ vào:

A. Sách giáo khoa.

B. Yêu cầu cần đạt được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông.ok.svg

C. Sách bài tập.

D. Sách giáo khoa và Sách bài tập.

Câu 5. Thời lượng thực hiện chương trình môn Toán lớp 10 (không bao gồm chuyên đề tự chọn) trong Chương trình phổ thông 2018 là bao nhiêu tiết trong một năm học?

A. 105 tiết.ok.svg

B. 140 tiết.

C. 175 tiết.

D. 210 tiết.

Câu 6. Nội dung nào sau đây đã giảm tải và không còn trong chương trình môn Toán 2018, lớp 10?

A. Phép cộng vectơ.

B. Định lí côsin.

C. Định lí sin.

D. Công thức tính trung tuyến trong tam giácok.svg

Câu 7. Nội dung nào sau đây đã giảm tải và không còn trong chương trình môn Toán 2018, lớp 10?

A. Những hàm số lượng giác cơ bản.ok.svg

B. Hàm số bậc hai.

C. Bất phương trình bậc hai.

D. Phương trình quy về bậc hai.

Câu 8. Sách giáo khoa Toán 10 bộ sách Cánh Diều đã giới thiệu phần mềm toán học nào trong những phần mềm sau đây?

A. Phần mềm MathType.

B. Phần mềm Latex.

C. Phần mềm Geometer’s Sketchpad.

D. Phần mềm GeoGebra.ok.svg

Câu 9. Sách giáo khoa Toán 10 bộ sách Cánh Diều có cách tiếp cận mới (so với sách giáo khoa Toán 10 năm 2020) đối với khái niệm nào trong những khái niệm sau đây?

A. Vectơ bằng nhau.

B. Tích vô hướng của hai vectơ.

C. Vectơ-không.

D. Toạ độ của một điểm.ok.svg

Câu 10. Khái niệm nào trong những khái niệm sau đây mới được đưa vào Chương trình môn Toán Lớp 10 (Chương trình giáo dục phổ thông 2018)?

A. Phương trình.

B. Bất phương trình.

C. Xác suất của biến cố ngẫu nhiên.ok.svg

D. Bất đẳng thức.

Câu 11. Các chương trong Sách giáo khoa Toán 10, Tập 1 bộ sách Cánh Diều là:

A.ok.svg

Chương I. Mệnh đề toán học. Tập hợp.

Chương II. Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

Chương III. Hàm số và đồ thị.

Chương IV. Hệ thức lượng trong tam giác. Vectơ.

B.

Chương I. Hệ phương trình bậc nhất ba ẩn.

Chương II. Phương pháp quy nạp toán học. Nhị thức Newton.

Chương III. Ba đường conic và ứng dụng.

C.

Chương I. Mệnh đề toán học. Tập hợp.

Chương II. Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

Chương III. Hàm số và đồ thị.

Chương IV. Hệ thức lượng trong tam giác.

Chương V. Vectơ.

D.

Chương V. Đại số tổ hợp.

Chương VI. Một số yếu tố thống kê và xác suất.

Chương VII. Phương pháp toạ độ trong mặt phẳng.

Câu 12. Các chương trong Sách giáo khoa Toán 10, Tập 2 bộ sách Cánh Diều là:

A.

Chương I. Mệnh đề toán học. Tập hợp.

Chương II. Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

Chương III. Hàm số và đồ thị.

Chương IV. Hệ thức lượng trong tam giác. Vectơ.

B.

Chương I. Hệ phương trình bậc nhất ba ẩn.

Chương II. Phương pháp quy nạp toán học. Nhị thức Newton.

Chương III. Ba đường conic và ứng dụng.

C.

Chương I. Mệnh đề toán học. Tập hợp.

Chương II. Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

Chương III. Hàm số và đồ thị.

Chương IV. Hệ thức lượng trong tam giác.

Chương V. Vectơ.

D.ok.svg

Chương V. Đại số tổ hợp.

Chương VI. Một số yếu tố thống kê và xác suất.

Chương VII. Phương pháp toạ độ trong mặt phẳng.

Câu 13. Các chuyên đề trong Chuyên đề học tập Toán 10 bộ sách Cánh Diều là:

A.

Chuyên đề I. Mệnh đề toán học.Tập hợp.

Chuyên đề II. Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

Chuyên đề III. Hàm số và đồ thị.

Chuyên đề IV. Hệ thức lượng trong tam giác. Vectơ.

B.ok.svg

Chuyên đề I. Hệ phương trình bậc nhất ba ẩn.

Chuyên đề II. Phương pháp quy nạp toán học. Nhị thức Newton.

Chuyên đề III. Ba đường conic và ứng dụng.

C.

Chuyên đề I. Mệnh đề toán học. Tập hợp.

Chuyên đề II. Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

Chuyên đề III. Hàm số và đồ thị.

Chuyên đề IV. Hệ thức lượng trong tam giác.

Chuyên đề V. Vectơ.

D.

Chuyên đề V. Đại số tổ hợp

Chuyên đề VI. Một số yếu tố thống kê và xác suất.

Chuyên đề VII. Phương pháp toạ độ trong mặt phẳng.

Câu 14. Nội dung ‘Góc nhìn của người lái xe tải’ được giới thiệu ở chủ đề nào trong sách giáo khoa Toán 10 bộ sách Cánh Diều?

A. Hệ thức lượng trong tam giác.

B. Vectơ.

C. Chủ đề 1.Đo góc (Hoạt động thực hành và trải nghiệm).ok.svg

D. Phương pháp toạ độ trong mặt phẳng.

Câu 15. Phát biểu nào sau đây là một yêu cầu cần đạt trong chương trình phổ thông môn Toán 2018 lớp 10?

A. Thiết lập và phát biểu được các mệnh đề.

B. Thiết lập và phát biểu được các mệnh đề chứa biến.

C. Xác định được tính đúng/sai của một mệnh đề.

D. Thiết lập và phát biểu được các mệnh đề toán học.ok.svg

About tcspmgnthn