Đáp án tập huấn SGK Tin học 10 Cánh diều

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 10 sách Cánh diều giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng trả lời 15 câu hỏi trắc nghiệm tập huấn thay sách giáo khoa lớp 10 môn Tin học năm 2022 – 2023.

Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm đáp án trắc nghiệm môn Toán, Ngữ văn, Sinh học, Hóa học, Vật lí, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh 10 sách Cánh diều để có thêm nhiều kinh nghiệm hoàn thiện khóa tập huấn thay SGK lớp 10 của mình. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi đáp án tập huấn SGK Tin học 10 trong bài viết dưới đây của Tcspmgnthn.edu.vn nhé:

Đáp án tập huấn SGK Tin học 10 Cánh diều

Câu 1: Khi nói về mục tiêu của SGK Tin học Cánh diều, câu nào dưới đây là SAI?

Đáp án đúng: D. Là tài liệu chính có tính pháp lý để thực hiện CT môn Tin học lớp 10.

Câu 2: Khi nói về cách tiếp cận của SGK Tin học Cánh diều, câu nào dưới đây là SAI?

Đáp án đúng: B. Tiếp cận Nội dung

Câu 3: Khi nói về tính mở trong SGK Tin học Cánh diều, câu nào dưới đây là ĐÚNG nhất?

Đáp án đúng: D. GV có thể linh hoạt thay đổi ví dụ, hoạt động, bài tập trong SGK để phù hợp với đối tượng HS.

Câu 4: Triển khai dạy học theo SGK Tin học Cánh diều, câu nào dưới đây là ĐÚNG khi nói về hai định hướng Tin học ứng dụng và Khoa học máy tính?

Đáp án đúng: B. Có một quyển SGK cho nội dung cốt lõi… thì có thêm một chủ đề riêng.

Câu 5: Câu nào dưới đây là ĐÚNG khi nói về SGK lớp 10 Cánh diều trình bày các khái niệm thông tin, dữ liệu, xử lí thông tin?

Đáp án đúng: C. Nêu các ví dụ để HS nhận thấy… mối quan hệ giữa thông tin và dữ liệu

Câu 6: Câu nào dưới đây là SAI khi nói về cách triển khai dạy chủ đề A trong SGK Tin học 10 Cánh diều?

Đáp án đúng: A. Yêu cầu HS học thuộc các mốc sự kiện lịch sử phát triển Tin học

Câu 7: Câu nào dưới đây là ĐÚNG khi nói về mục tiêu các bài học của chủ đề A-CS (Biểu diễn thông tin) ở SGK Tin học 10 Cánh diều?

Đáp án đúng: C. HS giải thích được ứng dụng của hệ nhị phân trong tin học

Câu 8: Câu nào dưới đây là SAI khi nói về triển khai dạy học chủ đề B (Internet hôm nay và ngày mai) trong SGK Tin học 10 Cánh diều?

Đáp án đúng: C. Có thể dùng bất cứ học liệu hấp dẫn nào miễn là làm tiết học sôi động

Câu 9: Câu nào dưới đây là ĐÚNG với chủ đề D (Nghĩa vụ tuân thủ pháp lý trong môi trường số) trong SGK Tin học 10 Cánh diều?

Đáp án đúng: C. Thông qua nhiệm vụ tìm hiểu, đánh giá… và sản phẩm số.

Câu 10: Câu nào dưới đây là ĐÚNG khi nói về chủ đề E-ICT (Phần mềm thiết kế đồ hoạ) ở SGK Tin học 10 Cánh diều?

Đáp án đúng: B. Dạy học theo định hướng sản phẩm

Câu 11: Câu nào dưới đây là ĐÚNG khi nói về chủ đề F (Lập trình cơ bản) ở SGK Tin học 10 Cánh diều?

Đáp án đúng: A. Ngôn ngữ lập trình Python… đặc trưng riêng của Python

Câu 12: Câu nào dưới đây là SAI khi nói về chủ đề F (Lập trình cơ bản) ở SGK Tin học 10 Cánh diều?

Đáp án đúng: A. HS nhanh chóng có được sản phẩm chương trình đầu tiên

Câu 13: Câu nào dưới đây là ĐÚNG khi thực hiện giảng dạy chủ đề F (Lập trình cơ bản) ở SGK Tin học 10 Cánh diều?

Đáp án đúng: D. Có thể đánh giá thường xuyên qua kết quả thực hành, qua sản phẩm (chương trình)

Câu 14: Điều nào dưới đây là SAI khi nói về cụm chuyên đề ICT trong Chuyên đề học tập Tin học ứng dụng lớp 10 của bộ sách Cánh diều?

Đáp án đúng: B. Cụm chuyên đề này chỉ dành cho những HS không chọn học nội dung cốt lõi của môn Tin học lớp 10

Câu 15: Điều nào dưới đây là ĐÚNG khi nói về cụm chuyên đề CS trong sách Chuyên đề học tập Khoa học máy tính lớp 10 của bộ sách Cánh diều?

Đáp án đúng: C. Có rất nhiều tài liệu tiếng việt và đã có sẵn các video hướng dẫn trên mạng

About tcspmgnthn