Đáp án tập huấn SGK Lịch sử 10 Cánh diều

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử 10 sách Cánh diều giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng trả lời 15 câu hỏi trắc nghiệm tập huấn thay sách giáo khoa lớp 10 môn Lịch sử năm 2022 – 2023.

Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm đáp án trắc nghiệm môn Toán, Ngữ văn, Hóa học, Vật lí 10 sách Cánh diều để có thêm nhiều kinh nghiệm hoàn thiện khóa tập huấn thay SGK lớp 10 của mình. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi đáp án tập huấn SGK Lịch sử 10 trong bài viết dưới đây của Tcspmgnthn.edu.vn:

Đáp án tập huấn SGK Lịch sử 10 Cánh diều

Câu 1. Một trong những đặc điểm của môn Lịch sử cấp trung học phổ thông là:

A. môn học tự chọn.
B. môn học lựa chọn.
C. môn học bắt buộc.ok.svg
D. môn học tích hợp.

Câu 2. Năng lực Lịch sử bao gồm:

A. Tìm hiểu lịch sử; Nhận thức và tư duy lịch sử; Vận dụng kiến thức kĩ năng đã học.ok.svg
B. Tìm hiểu tư liệu; Nhận thức và tư duy lịch sử; Vận dụng kiến thức kĩ năng đã học.
C. Tìm hiểu lịch sử; Thực hành lịch sử; Vận dụng kiến thức kĩ năng đã học.
D. Tìm hiểu lịch sử; Nhận thức và tư duy lịch sử; So sánh, đánh giá.

Câu 3. Sách giáo khoa Lịch sử/chuyên đề học tập Lịch sử 10 – bộ Cánh Diều đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số bao nhiêu?

A. Quyết định số 422/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022.
B. Quyết định số 224/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022.
C. Quyết định số 424/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022.
D. Quyết định số 442/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022.ok.svg

Câu 4. Kí hiệu Lich su 10 1trong sách giáo khoa Lịch sử/chuyên đề học tập Lịch sử 10 – bộ Cánh Diều là để chỉ

A. Kiến thức mới.
B. Mở đầu.ok.svg
C. Góc khám phá.
D. Góc mở rộng.

Câu 5. Phần chủ đề Lịch sử sách giáo khoa Lịch sử 10 bao gồm

A. 7 chủ đề, 18 bài học.ok.svg
B. 7 chủ đề, 19 bài học.
C. 7 chủ đề, 20 bài học.
D. 7 chủ đề, 21 bài học.

Câu 6. Một trong những yêu cầu về phương pháp dạy học Lịch sử là

A. tăng cường những hoạt động thực hành, trải nghiệm cho HS.ok.svg
B. thực hiện các bài, chương theo đúng phân phối chương trình.
C. phải thực hiện đầy đủ quy trình vận dụng phương pháp dạy học hiện đại.
D. sử dụng phương pháp hiện đại, không sử dụng phương pháp truyền thống.

Câu 7. Một trong những yêu cầu về phương pháp dạy học Lịch sử là

A. đảm bảo tính tích cực của người học khi tham gia vào hoạt động học tập.ok.svg
B. thực hiện các bài, chương theo đúng phân phối chương trình.
C. phải thực hiện đầy đủ quy trình vận dụng phương pháp dạy học hiện đại.
D. sử dụng phương pháp hiện đại, không sử dụng phương pháp truyền thống.

Câu 8. Một trong những yêu cầu về phương pháp dạy học Lịch sử là

A. tăng cường dạy học, giáo dục tích hợp.ok.svg
B. thực hiện các bài, chương theo đúng phân phối chương trình.
C. phải thực hiện đầy đủ quy trình vận dụng phương pháp dạy học hiện đại.
D. sử dụng phương pháp hiện đại, không sử dụng phương pháp truyền thống.

Câu 9. Một trong những yêu cầu về phương pháp dạy học Lịch sử là

A. tăng cường dạy học, giáo dục phân hoá.ok.svg
B. thực hiện các bài, chương theo đúng phân phối chương trình.
C. phải thực hiện đầy đủ quy trình vận dụng phương pháp dạy học hiện đại.
D. sử dụng phương pháp hiện đại, không sử dụng phương pháp truyền thống.

Câu 10. Theo công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH về thiết kế giáo án, giáo viên tổ chức các hoạt động là

A. khởi động, hình thành kiến thức mới, vận dụng và luyện tập.
B. khởi động, hình thành kiến thức mới, luyện tập – vận dụng và giao bài tập về nhà.ok.svg
C. khởi động, hình thành kiến thức mới, luyện tập và vận dụng.
D. khởi động, hình thành kiến thức mới, luyện tập và củng cố kiến thức.

Câu 11. Theo công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) và kiểm tra, đánh giá,…thì các hoạt động học của HS dưới dạng các nhiệm vụ học tập kế tiếp nhau là gì?

A. chuyển giao nhiệm vụ, báo cáo nhiệm vụ, thực hiện nhiệm vụ, nhận xét đánh giá nhiệm vụ.ok.svg
B. chuyển giao nhiệm vụ, thực hiện nhiệm vụ, nhận xét đánh giá nhiệm vụ, báo cáo nhiệm vụ.
C. chuyển giao nhiệm vụ, thực hiện nhiệm vụ, báo cáo nhiệm vụ, nhận xét đánh giá nhiệm vụ.
D. thực hiện nhiệm vụ, chuyển giao nhiệm vụ, báo cáo nhiệm vụ, nhận xét đánh giá nhiệm vụ.

Câu 12. Tạo tâm thế học tập cho HS, giúp HS ý thức được nhiệm vụ học tập, hứng thú học bài mới là mục tiêu của hoạt động nào?

A. Luyện tập.
B. Vận dụng.
C. Hình thành kiến thức.
D. Khởi động.ok.svg

Câu 13. Một trong những định hướng về phương pháp đánh giá kết quả giáo dục trong dạy học môn Lịch sử theo Chương trình GDPT năm 2018 là

A. cần tăng cường đánh giá nội dung kiến thức.
B. giáo viên là người quyết định kết quả đánh giá.
C. câu hỏi trắc nghiệm khách quan là duy nhất.
D. đánh giá qua báo cáo kết quả thực hiện dự án học tập.ok.svg

Câu 14. Một trong những định hướng hình thức đánh giá kết quả giáo dục trong dạy học môn Lịch sử theo Chương trình GDPT năm 2018 là

A. cần tăng cường đánh giá nội dung kiến thức.
B. giáo viên là người quyết định kết quả đánh giá.
C. câu hỏi trắc nghiệm khách quan là duy nhất.
D. kết hợp đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì.ok.svg

Câu 15. Một trong những định hướng phương pháp đánh giá kết quả giáo dục trong dạy học môn Lịch sử theo Chương trình GDPT năm 2018 là

A. cần tăng cường đánh giá nội dung kiến thức.
B. giáo viên là người quyết định kết quả đánh giá.
C. câu hỏi trắc nghiệm khách quan là duy nhất.
D. đánh giá qua hồ sơ học tập.ok.svg

About tcspmgnthn