Đáp án tập huấn SGK Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 Cánh diều

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 sách Cánh diều giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng trả lời 15 câu hỏi trắc nghiệm tập huấn thay sách giáo khoa lớp 10 môn Giáo dục kinh tế và pháp luật năm 2022 – 2023.

Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm đáp án trắc nghiệm môn Toán, Ngữ văn, Sinh học, Hóa học, Vật lí, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Tin học 10 sách Cánh diều để có thêm nhiều kinh nghiệm hoàn thiện khóa tập huấn thay SGK lớp 10 của mình. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi đáp án tập huấn SGK Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 trong bài viết dưới đây của Tcspmgnthn.edu.vn:

Đáp án tập huấn SGK Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 Cánh diều

Câu 1. Môn Giáo dục kinh tế và pháp luật lớp 10 góp phần hình thành, phát triển ở học sinh năng lực đặc thù nào sau đây?

A. Năng lực tính toán.
B. Năng lực điều chỉnh hành vi. ok.svg
C. Năng lực ngôn ngữ.
D. Năng lực tin học.

Câu 2. Sách giáo khoa Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 thuộc bộ sách Cánh Diều được biên soạn theo định hướng nào dưới đây?

A. Phát triển hiểu biết của học sinh.
B. Phát triển nội dung kiến thức.
C. Phát triển hình thức chương trình.
D. Phát triển năng lực học sinh. ok.svg

Câu 3. Trong quan hệ với Chương trình môn học, sách giáo khoa thực hiện chức năng nào sau đây?

A. Thuyết minh về tính đúng đắn của Chương trình.
B. Cụ thể hoá nội dung chương trình thành nội dung bài học. ok.svg
C. Minh hoạ thêm cho chương trình môn học.
D. Bổ sung một số nội dung chương trình.

Câu 4. Sách giáo khoa Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 Cánh Diều được biên soạn theo hướng mở nhằm tạo điều kiện gì cho giáo viên?

A. Giảm bớt thời gian soạn giáo án.
B. Dễ dạy, dễ nhớ.
C. Đổi mới phương pháp dạy học. ok.svg
D. Tự do trong dạy học.

Câu 5. Cấu trúc mỗi bài học trong sách giáo khoa Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 gồm 4 phần, nhằm tạo thuận lợi gì cho giáo viên?

A. Thiết kế các hoạt động dạy học.ok.svg
B. Dễ soạn giáo án.
C. Dạy theo trật tự bài học.
D. Thiết kế các hoạt động trải nghiệm

Câu 6. Sách giáo khoa Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 Cánh Diều được biên soạn theo cấu trúc hoạt động học nhằm mục đích gì cho học sinh?

A. Khắc sâu kiến thức.
B. Dễ học thuộc bài.
C. Rèn luyện kĩ năng, phát triển năng lực.ok.svg
D. Siêng năng, kiêm trì hơn trong học tập.

Câu 7. Phần Khám phá trong mỗi bài học nhằm mục đích gì?

A. Cho học sinh trao đổi thảo luận, cùng nhau tìm ra chân lí.
B. Giúp học sinh thực hành kiến thức bài học.
C. Giúp học sinh có thêm kiến thức mới.
D. Để học sinh trao đổi thảo luận, cùng nhau hình thành kiến thức bài học.ok.svg

Câu 8. Phần Luyện tập trong mỗi bài học có vai trò như thế nào?

A. Rèn luyện thói quen để học sinh có thể nhớ kiến thức bài học lâu hơn.
B. Rèn luyện cho học sinh kĩ năng, kĩ xảo và khả năng ôn bài.
C. Củng cố, rèn luyện cho học sinh kiến thức, kĩ năng đã được hình thành trong phần Khám phá.ok.svg
D. Rèn luyện tính chăm chỉ, siêng năng của học sinh.

Câu 9. Hai phương pháp dạy học nào dưới đây được sử dụng nhiều nhất trong dạy học môn Giáo dục kinh tế và pháp luật lớp 10?

A. Phương pháp thuyết trình, đàm thoại
B. Phương pháp dạy học khám phá, giải quyết vấn đề.ok.svg
C. Phương pháp đóng vai, kể chuyện.
D. Phương pháp dự án, xử lí tình huống.

Câu 10. Khi tổ chức các hoạt động dạy học môn Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới, giáo viên cần chú ý điều gì?

A. Bám sát nội dung yêu cầu cần đạt của mỗi bài học.ok.svg
B. Bám sát chuẩn kiến thức, kĩ năng bài học.
C. Bám sát chương trình tổng thể.
D. Dạy theo sở trường của giáo viên.

Câu 11. Dạy học các bài học về giáo dục kinh tế, giáo viên cần chú trọng khai thác nội dung gì?

A. Thông tin, điều luật, tranh ảnh.
B. Thông tin, tình huống, trường hợp.ok.svg
C. Tranh ảnh, trường hợp, thông tin.
D. Câu chuyện, tranh ảnh, tình huống.

Câu 12. Dạy học các bài học về giáo dục pháp luật, ngoài việc sử dụng các thông tin, tình huống, trường hợp, ở một số bài giáo viên cần khai thác nội dung gì?

A. Các câu chuyện pháp luật.
B. Các điều luật cụ thể.ok.svg
C. Các hình ảnh pháp luật.
D. Các diễn đàn pháp luật.

Câu 13. Khi dạy học Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 theo Chương trình mới, giáo viên có quyền linh hoạt và sáng tạo như thế nào?

A. Bổ sung hoặc giảm bớt yêu cầu cần đạt của bài học.
B. Thay đổi hoàn toàn nội dung bài học.
C. Thay đổi bằng thông tin, tình huống hay hơn, phù hợp hơn.ok.svg
D. Thay đổi thứ tự các phần Khởi động, Khám phá, Luyện tập, Vận dụng.

Câu 14. Việc đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục kinh tế và pháp luật lớp 10 cần đảm bảo nguyên tắc nào?

A. Đánh giá sự chăm chỉ của học sinh.
B. Đánh giá sự tiến bộ của HS,ok.svg
C. Đánh giá sự tích cực của học sinh.
D. Đánh giá một cách chính xác.

Câu 15. Trong thiết kế Kế hoạch bài dạy, tiến trình dạy học cần được sắp xếp theo trật tự nào dưới đây?

A. Tự do.
B. Tuỳ ý của giáo viên.
C. Phải tuân theo thứ tự các phần của bài học
D. Có thể kết hợp dạy Khám phá và Luyện tậpok.svg

About tcspmgnthn