Đáp án tập huấn SGK Địa lí 10 Kết nối tri thức với cuộc sống

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Địa lí 10 sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm tập huấn thay sách giáo khoa lớp 10 môn Địa lí năm 2022 – 2023.

Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm đáp án trắc nghiệm môn Vật lí 10 sách Kết nối tri thức với cuộc sống để có thêm nhiều kinh nghiệm hoàn thiện khóa tập huấn thay SGK lớp 10 của mình. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi đáp án tập huấn SGK Địa lí 10 trong bài viết dưới đây của Tcspmgnthn.edu.vn:

Đáp án tập huấn SGK Địa lí 10 Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu 1: Điểm nổi bật của SGK Địa lí 10 gồm:

Đáp án đúng: A. Cách tiếp cận, PP biên soạn, cấu trúc, trình bày, thiết kế, in ấn…

Câu 2: Ý nào sau đây không phản ánh đúng quan điểm biên soạn SGK Địa lí 10

Đáp án đúng: D. Đáp ứng được yêu cầu truyền tải nội dung kiến thức khoa học cho HS

Câu 3: Cấu trúc bài học trong SGK Địa lí 10

Đáp án đúng: C. Thống nhất với 4 phần: mở đầu, hình thành kiến thức mới, luyện tập, vận dụng

Câu 4: SGK Địa lí 10 được thiết kế

Đáp án đúng: B. thành 2 tuyến: tuyến chính… và tuyến phụ

Câu 5: Trong mỗi bài học Địa lí 10, phần Mở đầu nhằm mục đích

Đáp án đúng: D. Gồm tất cả các ý trên

Câu 6: Nội dung tuyến phụ trong các bài học Địa lí 10 có vai trò gì?

Đáp án đúng: C. Cung cấp thông tin mở rộng, bổ sung hoặc có tính liên môn, kết nối nhằm làm rõ hơn nội dung chính

Câu 7: Kênh hình trong các bài học Địa lí 10 có vai trò như thế nào?

Đáp án đúng: A. Là nội dung chính của bài học, GV căn cứ vào đó tổ chức hoạt động… góp phần phát triển năng lực môn học

Câu 8: Hoạt động Luyện tập trong SGK Địa lí 10 nhằm mục đích gì?

Đáp án đúng: C. Ôn luyện kiến thức và rèn luyện kĩ năng

Câu 9: Hoạt động Vận dụng trong SGK Địa lí 10 nhằm mục đích gì?

Đáp án đúng: A. Vận dụng kiến thức kĩ năng vào giải quyết vấn đề thực tế

Câu 10: Chuyên đề học tập Địa lí 10 nhằm

Đáp án đúng: A. thực hiện yêu cầu phân hoá sâu, đáp ứng yêu cầu định hướng nghề nghiệp

About tcspmgnthn