Đáp án tập huấn SGK Công nghệ 7 Kết nối tri thức với cuộc sống

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Công nghệ 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm tập huấn thay sách giáo khoa lớp 7 môn Công nghệ năm 2022 – 2023.

Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Ngữ văn, Toán, Tin học, Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống để có thêm nhiều kinh nghiệm hoàn thiện khóa tập huấn thay SGK lớp 7 của mình. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi đáp án tập huấn SGK Công nghệ 7 trong bài viết dưới đây của Tcspmgnthn.edu.vn:

Đáp án tập huấn SGK Công nghệ 7 Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu 1: Thầy cô hãy cho biết những quan điểm chủ đạo trong biên soạn SGK Công nghệ 7 là gì?

C. (1) Định hướng…. (2) Bám sát mục tiêu…. (3) Kết nối thực tiễn. (6) Dễ dạy dễ học.

Câu 2: Thông điệp mang SGK Công nghệ 7 hướng tới và muốn gửi gắm tới GV và HS là gì?

B. Nhẹ nhàng, hấp dẫn và tiết thực.

Câu 3: Điểm mới cơ bản về NỘI DUNG của SGK Công nghệ 7 theo CTGDPT năm 2018 so với các SGK hiện hành là gì?

D. Tinh giản hoặc thay thế các nội dung… phù hợp hơn với HS lớp 7.

Câu 4: Trong quá trình dạy học, GV sử dụng phần dẫn nhập trong SGK Công nghệ 7 vào mục đích chính nào sau đây?

A. Tổ chức hoạt động khởi động cho bài học.

Câu 5: Tổ chức dạy học hộp chức năng “Khám phá” trong SGK Công nghệ 7 nhằm mục tiêu cơ bản nào sau đây?

A. Giúp HS chiếm lĩnh tri thức mới.

Câu 6. Dạy học hộp chức năng “Luyện tập, thực hành” trong SGK Công nghệ 7 nhằm mục tiêu cơ bản nào sau đây?

C. Giúp HS khắc sâu kiến thức, hình thành và phát triển các kĩ năng liên quan đến nội dung bài học.

Câu 7: Dạy học hộp chức năng “Vận dụng” trong SGK Công nghệ 7 nhằm mục tiêu cơ bản nào sau đây?

D. Kết nối bài học với thực tiễn.

Câu 8: Khi xây dựng kế hoạch bài dạy môn SGK Công nghệ 7, GV cần chú ý đảm bảo những yêu cầu cơ bản nào?

A. (1) Xác định rõ vị trí của tiết dạy… (2) Lựa chọn hình thức… (3) Lựa chọn thiết bị… hiệu quả.

Câu 9. Khi lập kế hoạch bài dạy, GV có nhất thiết…. SGV không?

C. GV có quyền điều chỉnh nội dung… khả năng nhận thức của HS.

Câu 10. Các loại hình kiểm tra, đánh giá… môn Công nghệ 7 là gì?

D. (1) Có hai loại hình kiểm tra… (2) Đánh giá thường xuyên… (3) Đánh giá định kì…cuối HK 2

About tcspmgnthn