Đáp án tập huấn sách giáo khoa lớp 7 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống (9 môn)

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 7 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng trả lời 15 câu hỏi trắc nghiệm tập huấn thay sách giáo khoa lớp 7 năm 2022 – 2023 để hoàn thiện bài tập cuối khóa của mình đạt kết quả cao.

Vậy mời thầy cô tham khảo đáp án trắc nghiệm tập huấn 9 môn Ngữ văn, Toán, Tin học, Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, Công nghệ, Lịch sử – Địa lí, Khoa học tự nhiên, Giáo dục thể chất, Âm nhạc 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống trong bài viết dưới đây của Tcspmgnthn.edu.vn:

Đáp án tập huấn SGK Ngữ văn 7 Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu 1: Ngoài các bài học chính, sách còn có những nội dung nào khác?

A. Hướng dẫn sử dụng sách, mục lục, lời nói đầu, ôn tập học kì, đề tham khảo, các phụ lục.
B. Hướng dẫn sử dụng sách, mục lục, lời nói đầu, đọc mở rộng, đề tham khảo, các phụ lục.
C. Hướng dẫn sử dụng sách, mục lục, lời nói đầu, đọc mở rộng, ôn tập học kì, các phụ lục.ok.svg
D. Hướng dẫn sử dụng sách, mục lục, lời nói đầu, ôn tập học kì, đề tham khảo, các phụ lục.

Câu 2: Các bài học trong SGK Ngữ văn 7 được thiết kế như thế nào?

A. Có 10 bài học, tất cả các bài có cấu trúc giống nhau; có 2 bài tập trung vào văn bản nghị luận.
B. Có 10 bài học, trong đó 9 bài có cấu trúc giống nhau; có 1 bài tập trung vào văn bản nghị luận.ok.svg
C. Có 10 bài học, trong đó mỗi tập có 1 bài thiết kế theo cấu trúc khác biệt; có 2 bài tập trung vào văn bản nghị luận.
D. Có 10 bài học, tuỳ ngữ liệu chính thuộc loại, thể loại VB nào mà cấu trúc bài thay đổi; có một bài tập trung vào văn bản nghị luận.

Câu 3: Các VB đọc trong một bài học có mối quan hệ với nhau như thế nào?

A. Các VB đọc trong một bài học phân bố đan xen về loại, thể loại VB.
B. Các VB đọc trong một bài học đều thuộc cùng một loại, thể loại VB.
C. Mỗi bài học có những VB đọc thuộc các loại, thể loại VB đa dạng, linh hoạt nhưng kết nối với nhau về chủ đề.
D. Mỗi bài học có các VB đọc thuộc loại, thể loại VB chính của bài và một VB khác về loại, thể loại nhưng có cùng chủ đề.ok.svg

Câu 4: Ý nào sau đây KHÔNG phù hợp với quan điểm đổi mới phương pháp dạy đọc VB trong SGK Ngữ văn 7?

A. Chú ý tìm hiểu tác giả, nhờ đó có thêm thông tin để hiểu VB.ok.svg
B. Quy trình dạy đọc gồm 3 bước: trước khi đọc, đọc VB và sau khi đọc.
C. Câu hỏi sau khi đọc được thiết kế bám sát vào yêu cầu cần đạt của bài học.
D. Câu hỏi sau khi đọc được thiết kế theo nhóm, phân biệt theo thang nhận thức: nhận biết; phân tích và suy luận; đánh giá và vận dụng.

Câu 5: Trong Ngữ văn 7, việc chú trọng phát triển kĩ năng tự đọc sách cho HS được thể hiện chủ yếu qua những hoạt động nào?

A. Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để đọc những VB HS yêu thích.
B. Thực hành đọc VB thứ 3 ở các bài từ 1 đến 9, đọc mở rộng suốt năm học và cùng đọc cuốn sách yêu thích ở bài 10.
C. Thực hành đọc một VB sau phần củng cố, mở rộng ở các bài từ 1 đến 9, đọc mở rộng suốt năm học và cùng đọc cuốn sách yêu thích ở bài 10.ok.svg
D. Thực hành đọc một VB tự chọn sau mỗi bài học (từ 1 đến 9), đọc mở rộng suốt năm học và cùng đọc cuốn sách yêu thích ở bài 10.

Câu 6: Trong SGK Ngữ văn 7, HS cần thực hành viết những kiểu bài nào?

A. Tóm tắt VB, làm một bài thơ, thể hiện cảm xúc về một bài thơ, phân tích đặc điểm của nhân vật văn học, biểu cảm về con người hoặc sự việc, tường trình về một sự việc, nghị luận về một vấn đề văn học, kể một sự việc có thật, thuyết minh về quy tắc hoặc luật lệ.
B. Tóm tắt VB, làm một bài thơ, thể hiện cảm xúc về một bài thơ, phân tích đặc điểm của nhân vật văn học, biểu cảm về con người hoặc sự việc, tường trình về một sự việc, nghị luận về một vấn đề đời sống, kể một sự việc có thật, thuyết minh về quy tắc hoặc luật lệ.ok.svg
C. Tóm tắt VB, làm một bài thơ, thể hiện cảm xúc về một bài thơ, phân tích đặc điểm của nhân vật văn học, biểu cảm về con người hoặc sự việc, tường trình về một sự việc, nghị luận về một vấn đề đời sống, kể lại một sự việc theo cách sáng tạo, thuyết minh về quy tắc hoặc luật lệ.
D. Tóm tắt VB, kể một trải nghiệm, làm một bài thơ, thể hiện cảm xúc về một bài thơ, phân tích đặc điểm của nhân vật văn học, biểu cảm về con người hoặc sự việc, tường trình về một sự cố trong lớp học, nghị luận về một vấn đề đời sống, kể một sự việc có thật, thuyết minh về quy tắc hoặc luật lệ.

Câu 7: Mục đích chính của việc phân tích bài viết tham khảo là gì?

A. Giúp HS hình dung cách triển khai VB đáp ứng yêu cầu của kiểu bài.ok.svg
B. Giúp HS học cách viết bài văn cho hấp dẫn, có nhiều ý tưởng sáng tạo.
C. Giúp HS nắm được cách trình bày vấn đề của tác giả để thực hành theo.
D. Giúp HS khai thác các thông tin, ý tưởng trong bài để dùng vào bài viết của mình.

Câu 8: Việc đưa kiến thức văn học và kiến thức tiếng Việt vào sách phải đảm bảo tiêu chí nào?

A. Trang bị cho HS các kiến thức về văn học và tiếng Việt một cách hệ thống.
B. Phát triển hiệu quả kĩ năng đọc, tạo cơ sở cho việc phát triển kĩ năng viết, nói và nghe.ok.svg
C. Tích hợp kiến thức văn học với kiến thức tiếng Việt trên cơ sở lấy kiến thức văn học làm trọng tâm.
D. Cả 3 phương án A, B, C đều đúng.

Câu 9: Trong hoạt động nói và nghe ở từng bài học, tính tích cực của người nghe được thể hiện như thế nào?

A. Tạo ra bối cảnh giao tiếp sống động cho hoạt động nói đạt hiệu quả cao.
B. Rèn luyện được kĩ năng tập trung sự chú ý để nắm bắt ý kiến của người nói.
C. Giữ vai trò điều chỉnh hoạt động nói hướng vào trọng tâm vấn đề được đặt ra.
D. Tạo môi trường phản hồi tích cực đối với hoạt động nói, xây dựng quan hệ tương tác chặt chẽ giữa người nói và người nghe.ok.svg

Câu 10: Nhận định nào sau đây là đúng?

A. Bài dạy được quay video clip là bài dạy mẫu, GV cần theo đúng quy trình được thực hiện trong các bài dạy đó.
B. Ngữ văn 7 (bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống) đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của HS chỉ dựa trên đề kiểm tra cuối học kì và cuối năm học.
C. Với Ngữ văn 7 (bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống), GV có thể vận dụng linh hoạt, sáng tạo nhiều phương pháp và hình thức dạy học khác nhau.ok.svg
D. Ngữ văn 7 (bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống) chú trọng cung cấp cho HS nhiều kiến thức hiện đại về văn học và tiếng Việt.

Đáp án tập huấn SGK Tin học 7 Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu 1: Nội dung môn Tin học trong Chương trình giáo dục 2018 được tóm tắt bằng những cụm từ nào?

A. 3 năng lực, 5 mạch kiến thức, 7 chủ đề nội dung
B. 3 mạch kiến thức, 5 năng lực, 7 chủ đề nội dungok.svg
C. 3 năng lực, 5 chủ đề nội dung, 7 mạch kiến thức
D. 3 mạch kiến thức, 5 chủ đề nội dung, 7 năng lực

Câu 2: Thông điệp “Kết nối tri thức với cuộc sống” được SGK Tin học lớp 7 thực hiện như thế nào?

A. Lấy thực tiễn cuộc sống làm chất liệu để xây dựng bài học và áp dụng bài học vào giải quyết những vấn đề trong cuộc sống.ok.svg

B. Phân tích cho HS thấy được sự cần thiết của việc tích lũy tri thức đối với việc xây dựng cuộc sống văn minh, thúc đẩy hội nhập quốc tế.

C. Giải thích cho HS về sự cần thiết của tri thức với cuộc sống và những vấn đề cuộc sống đặt ra làm động lực cho việc tìm tòi và tích lũy tri thức.

D. Dẫn chứng cho HS thấy sự đa dạng của các vấn đề xảy ra trong thực tiễn cuộc sống và chúng trở thành động lực cho việc tìm tòi và tích lũy tri thức.

Câu 3: Đặc điểm đổi mới căn bản trong SGK Tin học lớp 7 là gì?

A. Dạy cho HS những kiến thức, kỹ năng Tin học cơ bản tương tự như SGK Tin học trước đây. Không có những thay đổi căn bản.

B. Giới thiệu với HS những công nghệ hiện đại nhất trong lĩnh vực Tin học để các em có thể thích nghi với thế giới số đang phát triển rất nhanh chóng.

C. Dạy cho HS cách làm ra những sản phẩm Tin học, hướng các em tới việc lựa chọn những nghề nghiệp tương lai thuộc lĩnh vực Tin học.

D. Sử dụng kiến thức, kỹ năng làm phương tiện để dạy học sinh cách tư duy, qua đó hình thành thái độ văn hóa và năng lực cơ bản trong lĩnh vực Tin học.ok.svg

Câu 4: Đặc điểm về cấu trúc SGK Tin học 7 là gì?

A. Thiết kế nội dung theo các chương, mục như SGK hiện hành. Một chương gồm nhiều bài học. Mỗi bài học tương ứng với một tiết học.

B. Thiết kế nội dung theo các năng lực học sinh cần đạt được. Mỗi năng lực gồm một số kiến thức, kỹ năng có thể tổ chức trong một tiết học.

C. Thiết kế nội dung theo các chủ đề. Mỗi chủ đề gồm một hoặc nhiều bài học. Mỗi bài học trong ứng với một hoặc hai tiết học.ok.svg

D. Thiết kế nội dung theo các mạch kiến thức. Mỗi mạch kiến thức gồm một hoặc nhiều bài học. Mỗi bài học tương ứng với một tiết học.

Câu 5: Mô tả nào sau đây KHÔNG phải là đặc điểm của SGK Tin học 7?

A. Tuyển nhân vật xuyên suốt giúp HS tương tác nhiều hơn với sách.

B. Hệ thống bài tập trong sách có lời giải mẫu để HS dễ thực hành, luyện tập.ok.svg

C. Nội dung bài học được tích hợp với phương pháp dạy học tích cực.

C. Hình ảnh minh họa trong sách mang tính sư phạm tích cực.

Câu 6: Mục tiêu của 47 hoạt động và nhiệm vụ thực hành trong SGK Tin học 7 được thể hiện trong 4 mô tả nào dưới đây?

A. (1) Cho HS được học tập trong môi trường công tác. (2) Cho HS được học tập thông qua việc tạo ra sản phẩm.(3) Thể hiện sách cũng theo xu hướng dạy học tích cực hiện nay.(4) Tiếp cận dạy học theo hướng phát triển năng lực của HS.

B. (1) Cho HS được học tập trong môi trường công tác.(3) Thể hiện sách cũng theo xu hướng dạy học tích cực hiện nay.(4) Tiếp cận dạy học theo hướng phát triển năng lực của HS.(5) Hỗ trợ đánh giá HS qua những yếu tố quan sát và định lượng được.

C. (1) Cho HS được học tập trong môi trường công tác.(2) Cho HS được học tập thông qua việc tạo ra sản phẩm.(4) Tiếp cận dạy học theo hướng phát triển năng lực của HS.(5) Hỗ trợ đánh giá HS qua những yếu tố quan sát và định lượng được.ok.svg

D. (2) Cho HS được học tập thông qua việc tạo ra sản phẩm.(3) Thể hiện sách cũng theo xu hướng dạy học tích cực hiện nay.(4) Tiếp cận dạy học theo hướng phát triển năng lực của HS.(5) Hỗ trợ đánh giá HS qua những yếu tố quan sát và định lượng được.

Câu 7: Lựa chọn nào KHÔNG phải là mục tiêu sử dụng của Hộp kiến thức trong SGK Tin học 7?

A. Để GV yêu cầu HS ghi nhớ bằng cách học thuộc.ok.svg

B. Giúp HS có được kết luận sau mỗi nội dung học.

C. Giúp HS tra khái niệm, thuật ngữ khi cần thiết.

D. Giúp HS tái hiện nhanh nội dung bài học khi cần.

Câu 8: Mục tiêu của mục Luyện tập trong mỗi bài học là gì?

A. Sử dụng kiến thức học được để giải quyết vấn đề.

B. Thực hiện các tính toán số học minh họa cho bài học.

C. Nhắc lại bài học có hệ thống để kiến thức vững chắc hơn.

D. Làm bài tập nhiều lần cho thành thạo.ok.svg

Câu 9: Điểm đánh giá thường xuyên nên được thực hiện thế nào?

A. 01 đầu điểm, chủ yếu dựa trên bài kiểm tra.

B. 02 đầu điểm dựa trên nhiều hình thức, qua các hoạt động trên lớp.ok.svg

C. 02 đầu điểm dựa trên bài thực hành trong phòng máy tính.

D. 03 đầu điểm với những hình thức đánh giá khác nhau.

Câu 10. Nên hiểu như thế nào về tiết dạy minh họa một bài trong SGK Tin học lớp 7 được giới thiệu trong khóa tập huấn?

A. Tiết dạy điển hình, được coi như mẫu mực để mọi GV học và làm theo.

B. Tiết dạy tốt với đối tượng học sinh và điều kiện dạy học tập lý tưởng.

C. Tiết dạy được sử dụng để phân tích và rút kinh nghiệm trong thực tế dạy học.ok.svg

D. Tiết dạy nhằm hướng dẫn cho GV về phương pháp dạy học tích cực.

Đáp án tập huấn SGK Toán 7 Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu 1: Cấu trúc của các chương trình SGK Toán 7 có gì đổi mới so với SGK hiện hành?

D. Cả ba nội dung trên.

Câu 2: Cấu trúc bài học trong SGK Toán 7 có đặc điểm gì giúp GV dễ dàng chuẩn bị và thực hiện kế hoạch dạy học?

C. Mỗi bài học gồm một số đơn vị kiến thức. Mỗi đơn vị kiến thức được hình thành…. Vận dụng, phát triển kiến thức/kĩ năng.

Câu 3: Cấu phần TÌM TÒI-KHÁM PHÁ trong SGK Toán 7 có chức năng gì? Được thực hiện theo hình thức nào?

B. Chức năng: Hình thành kiến thức; Hình thức: HS tự khám phá, lĩnh hội kiến thức thông qua những hoạt động.

Câu 4: Cấu phần ĐỌC HIỂU – NGHE HIỂU trong SGK Toán 7 có chức năng gì? Được thực hiện theo hình thức nào?

A. Chức năng: Hình thành kiến thức; Hình thức: HS nghe giảng hoặc tự đọc trong SGK với sự hướng dẫn của GV.

Câu 5: Cấu phần TRANH LUẬN trong SGK Toán 7 nhằm mục đích:

D. Cả bốn mục đích đã nêu.

Câu 6. Câu phần nào trong SGK Toán 7 có nhiệm vụ chính là giúp HS tạo dụng và rèn luyện kĩ năng cơ bản:

B. Các phần LUYỆN TẬP/THỰC HÀNH

Câu 7: Trong các cấu phần sau đây của SGK Toán 7, cấu phần có thể đem lại cho HS cơ hội phát triển năng lực mô hình hoá và năng lực giải quyết vấn đề là:

C. (3) Cấu phần VẬN DỤNG. (4) Cấu phần THỬ THÁCH NHỎ

Câu 8: Khi thực hiện các hoạt động trong cấu phần TÌM TÒI-KHÁM PHÁ của SGK Toán 7, GV cần:

B. (1) Tuỳ theo tính chất của các hoạt động… đến kiến thức được tóm tắt trong hộp kiến thức.

Câu 9. Mục đích của các bài tập trong bài Luyện tập chung trong SGK Toán 7 là:

D. Cả ba mục đích đã nêu.

Câu 10. Để dạy tốt theo SGK Toán 7, khi xây dựng kế hoạch bài dạy, GV cần làm tốt những điểm cơ bản sau:

C. (1) Làm rõ vị trí của bài dạy… (3) Chuẩn bị đồ dùng dạy học…. (4) Lựa chọn hình thức…

Đáp án tập huấn SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7 Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu 1: Điểm khác biệt cơ bản giữa việc tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp với việc tổ chức dạy học các môn học ở lớp 7 là gì?

A. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp coi trọng việc tổ chức các hoạt động tham quan, tìm hiểu thực tế cho HS, còn các môn học coi trọng việc tổ chức dạy – học trên lớp.

B. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp được tổ chức theo phương thức trải nghiệm, trong đó HS được học qua trải nghiệm, được thể hiện những kinh nghiệm, hiểu biết có được qua trải nghiệm các môn học và thực tế, được tham gia các hoạt động trải nghiệm. Trong quá trình tổ chức, GV không dạy kiến thức mới như các môn học.ok.svg

C. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp là hoạt động giáo dục nên không tổ chức thực hiện theo 4 bước như các môn học mà chủ yếu tập trung vào việc tổ chức các hoạt động giáo dục giống như tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong chương trình hiện hành.

D. Việc tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp tương tự như tổ chức dạy học các môn học, chỉ khác ở cách thức tổ chức hoạt động luyện tập/ thực hành và hoạt động vận dụng.

Câu 2: Bản chất trải nghiệm được thể hiện ở những hoạt động nào trong sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 của bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”?

A. Những hoạt động thuộc pha Khám phá – Kết nối.

B. Những hoạt động thuộc pha Thực hành.

C. Những hoạt động thuộc pha Vận dụng.

D. Cả 3 đáp án trên.ok.svg

Câu 3: Cấu trúc sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 của bộ “Kết nối tri thức với cuộc sống” có đặc điểm nào trong số các đặc điểm dưới đây?

A. SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 được cấu trúc thành 9 chủ đề nối tiếp với các chủ đề của lớp 6. Mỗi chủ đề được thiết kế dựa vào yêu cầu cần đạt quy định trong Chương trình Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 7. SGK chỉ thể hiện 35 tiết Hoạt động giáo dục theo chủ đề/ 105 tiết Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp.ok.svg

B. SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 có 9 chủ đề. Mỗi chủ đề được thể hiện qua 3 loại hình hoạt động là Sinh hoạt dưới cờ, Hoạt động giáo dục theo chủ đề và Sinh hoạt lớp. Nội dung của mỗi chủ đề phản ánh một trong 4 mạch nội dung: Hướng vào bản thân, Hướng đến xã hội, Hướng đến tự nhiên, Hướng nghiệp.

C. SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 có 3 loại hình hoạt động: Sinh hoạt dưới cờ, Hoạt động giáo dục theo chủ đề và Sinh hoạt lớp. Ba loại hình hoạt động này gắn kết chặt chẽ chẽ với nhau và cùng hướng đến việc thực hiện mục tiêu của chủ đề.

D. Tên các chủ đề ở SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 sẽ thay đổi qua từng lớp của cấp Trung học cơ sở do yêu cầu cần đạt trong chương trình Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ở từng lớp khác nhau.

Câu 4: Cấu trúc từng chủ đề trong sách giáo viên Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 của bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” có đặc điểm nào trong số các đặc điểm dưới đây?

A. Mục tiêu của từng chủ đề bám sát yêu cầu cần đạt trong chương trình Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 và thể hiện rõ mục tiêu hình thành, phát triển năng lực, phẩm chất cho HS.

B. Ở mỗi chủ đề trong SGV đều hướng dẫn thực hiện 3 loại hình hoạt động là Sinh hoạt dưới cờ, Hoạt động giáo dục theo chủ đề và Sinh hoạt lớp.

C. Nội dung Sinh hoạt dưới cờ, Sinh hoạt lớp ở mỗi chủ đề có quan hệ chặt chẽ với Hoạt động giáo dục theo chủ đề, trong đó, Sinh hoạt dưới cờ định hướng cho Hoạt động giáo dục theo chủ đề trong tuần. Hoạt động giáo dục theo chủ đề là loại hình hoạt động trọng tâm, đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện yêu cầu cần đạt quy định trong chương trình và chi phối nội dung Sinh hoạt lớp.

D. Tất cả các phương án trên.ok.svg

Câu 5: Phương pháp nào không được thể hiện trong SGK và SGV Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7?

A. Phương pháp hợp tác theo nhóm.

B. Phương pháp nghiên cứu tình huống. ​​​​​​​

C. Phương pháp thuyết trình (GV giảng giải, thuyết trình, HS nghe và ghi chép).ok.svg

D. Phương pháp trò chơi.

Câu 6: Yếu tố nào gây ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động trải nghiệm của HS?

A. GV triển khai tổ chức Hoạt động trải nghiệm như dạy các môn học.

B. GV chưa biết cách kết nối vốn kinh nghiệm đã có của HS với kinh nghiệm mới mà thường áp đặt những kết luận đã chuẩn bị sẵn, chưa quan tâm khai thác cảm xúc của HS.

C. GV còn e ngại do Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp mới được đưa vào chương trình giáo dục phổ thông.

D. A và B.ok.svg

Câu 7: Những phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động nào đã được GV sử dụng trong video tiết dạy minh hoạ Hoạt động giáo dục theo chủ đề?

A. Phương pháp nghiên cứu tình huống, phương pháp dự án, hình thức tham quan.

B. Phương pháp trò chơi, phương pháp nghiên cứu trường hợp, hình thức giao lưu.

C. Phương pháp hợp tác nhóm, phương pháp trò chơi, phương pháp thực hành, hình thức triển lãm.ok.svg

D. Phương pháp hợp tác nhóm, phương pháp dự án, hình thức diễn đàn HS.

Câu 8: Việc thực hiện đánh giá kết quả hoạt động trải nghiệm của học sinh được thực hiện như thế nào?

A. Kết hợp đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì theo 2 mức: Đạt/ Chưa đạt. Hướng dẫn HS tự đánh giá dựa vào các tiêu chí đánh giá và kết hợp đánh giá cá nhân với đánh giá đồng đẳng, đánh giá của GV.ok.svg

B. Kết thúc mỗi chủ đề chỉ cần tổ chức cho HS tự đánh giá theo các tiêu chí đánh giá dưới sự hướng dẫn của GV và lưu giữ sản phẩm làm được của HS làm căn cứ đánh giá.

C. Kết thúc mỗi chủ đề chỉ cần tổ chức cho HS đánh giá lẫn nhau theo nhóm/ tổ về thái độ tích cực, trách nhiệm, hợp tác, sáng tạo,… trong quá trình tham gia hoạt động.

D. Không nhất thiết phải đánh giá kết quả Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp khi kết thúc mỗi chủ đề. Chỉ cần tổ chức đánh giá định kì theo 2 mức: Đạt/ Chưa đạt.

Câu 9: Các trường nên giao trách nhiệm tổ chức Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 7 cho những GV nào? Vì sao?

A. GV môn Giáo dục công dân vì môn GDCD có nhiều nội dung liên quan chặt chẽ với nội dung của Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp.

B. GV môn Công nghệ hoặc GV môn Địa lí vì môn Công nghệ, môn Địa lí có nhiều nội dung liên quan chặt chẽ với nội dung của Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp.

C. GV chủ nhiệm lớp vì GV chủ nhiệm là người hiểu HS lớp mình nhất và là người chịu trách nhiệm tổ chức các tiết Sinh hoạt lớp.ok.svg

D. Nên giao trách nhiệm tổ chức Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 7 cho GV chưa đủ giờ dạy để đảm bảo đủ số giờ dạy theo quy định.

Câu 10: Khi lập kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục và kế hoạch bài dạy, giáo viên có nhất thiết phải thể hiện đúng các nội dung, phương pháp, hình thức được thể hiện trong SGK và SGV không?

A. GV phải thể hiện đúng các nội dung, phương pháp, hình thức được thể hiện trong SGK và SGV.

B. GV phải thể hiện đúng các nội dung, phương pháp, hình thức được thể hiện trong SGK, còn không nhất thiết phải theo đúng SGV.

C. GV được linh hoạt điều chỉnh nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động trong SGK và SGV sao cho phù hợp với điều kiện thực tế và trình độ, khả năng nhận thức của HS.ok.svg

D. Tất cả các phương án trên.

Đáp án tập huấn SGK Công nghệ 7 Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu 1: Thầy cô hãy cho biết những quan điểm chủ đạo trong biên soạn SGK Công nghệ 7 là gì?

C. (1) Định hướng…. (2) Bám sát mục tiêu…. (3) Kết nối thực tiễn. (6) Dễ dạy dễ học.

Câu 2: Thông điệp mang SGK Công nghệ 7 hướng tới và muốn gửi gắm tới GV và HS là gì?

B. Nhẹ nhàng, hấp dẫn và tiết thực.

Câu 3: Điểm mới cơ bản về NỘI DUNG của SGK Công nghệ 7 theo CTGDPT năm 2018 so với các SGK hiện hành là gì?

D. Tinh giản hoặc thay thế các nội dung… phù hợp hơn với HS lớp 7.

Câu 4: Trong quá trình dạy học, GV sử dụng phần dẫn nhập trong SGK Công nghệ 7 vào mục đích chính nào sau đây?

A. Tổ chức hoạt động khởi động cho bài học.

Câu 5: Tổ chức dạy học hộp chức năng “Khám phá” trong SGK Công nghệ 7 nhằm mục tiêu cơ bản nào sau đây?

A. Giúp HS chiếm lĩnh tri thức mới.

Câu 6. Dạy học hộp chức năng “Luyện tập, thực hành” trong SGK Công nghệ 7 nhằm mục tiêu cơ bản nào sau đây?

C. Giúp HS khắc sâu kiến thức, hình thành và phát triển các kĩ năng liên quan đến nội dung bài học.

Câu 7: Dạy học hộp chức năng “Vận dụng” trong SGK Công nghệ 7 nhằm mục tiêu cơ bản nào sau đây?

D. Kết nối bài học với thực tiễn.

Câu 8: Khi xây dựng kế hoạch bài dạy môn SGK Công nghệ 7, GV cần chú ý đảm bảo những yêu cầu cơ bản nào?

A. (1) Xác định rõ vị trí của tiết dạy… (2) Lựa chọn hình thức… (3) Lựa chọn thiết bị… hiệu quả.

Câu 9. Khi lập kế hoạch bài dạy, GV có nhất thiết…. SGV không?

C. GV có quyền điều chỉnh nội dung… khả năng nhận thức của HS.

Câu 10. Các loại hình kiểm tra, đánh giá… môn Công nghệ 7 là gì?

D. (1) Có hai loại hình kiểm tra… (2) Đánh giá thường xuyên… (3) Đánh giá định kì…cuối HK 2

Đáp án tập huấn SGK Lịch sử – Địa lí 7 Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu 1: Ý nào sau đây không phản ánh đúng quan điểm biên soạn SGK môn Lịch sử và Địa lí 7 bộ KNTTVCS?

A. Tuân thủ định hướng GDPT và tiêu chuẩn SGK mới; biên soạn theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực; chú trọng “Kết nối tri thức với cuộc sống”.

B. Kế thừa SGK hiện hành và tiếp thu điểm mới từ SGK của các nước tiên tiến trên thế giới.

C. Được biên soạn theo hướng hỗ trợ GV đổi mới hiệu quả phương pháp tổ chức các hoạt động dạy – học.

D. Đáp ứng được yêu cầu truyền tải nội dung kiến thức khoa học cho học sinh.ok.svg

Câu 2: Cấu trúc từng chương, bài học trong SGK Lịch sử và Địa lí 7 có đặc điểm là:

C. Bám sát chương trình Lịch sử và Địa lí 7, các bài đều được xây dựng theo một cấu trúc, gồm: mục tiêu, mở đầu, hình thành kiến thức mới, luyện tập, vận dụng.ok.svg

D. Cấu trúc các chương, bài trong mỗi phân môn có sự khác nhau do đặc thù riêng của từng phân môn.

Câu 3: Phương pháp tổ chức dạy học nào được chú ý triển khai khi dạy học SGK Lịch sử và Địa lí 7

A. Phương pháp thảo luận nhóm và hình thức học trên lớp.

B. Phương pháp nghiên cứu tình huống và hình thức trải nghiệm thực tế

C. Kết hợp các phương pháp dạy học tích cực nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập.ok.svg

D. Tăng cường phương pháp dạy học ngoài lớp học, tham quan, trải nghiệm thực tế.

Câu 4: Trong mỗi bài học, phần Mở đầu nhằm mục đích:

A. Kết nối với điểu HS đã biết, nêu tình huống có vấn đề nhằm kích thích tư duy của HS

B. “Làm ấm” không khí lớp học, tạo hứng thú cho HS để chuẩn bị vào bài học mới.

C. Xác định nhiệm vụ, vấn đề học tập HS cần giải quyết.

D. Gồm tất cả các ý kiến trên.ok.svg

Câu 5: Nội dung tuyến phụ trong các bài học Lịch sử và Địa lí 7 có vai trò gì?

A. Minh họa cho tuyến chính, nội dung chính

B. Là một nội dung cần khai thác kĩ để hình thành kiến thức, phát triển năng lực cho HS

C. Cung cấp thông tin mở rộng, bổ sung, hoặc có tính liên môn, kết nối nhằm làm rõ hơn nội dung chúng.ok.svg

D. Giúp cho nội dung SGK sinh động, phù hợp với xu hướng biên soạn SGK của thế giới,

Câu 6: Kình hình và tự liều viết trong các bài học phản Lịch sử có vai trò như thế nào?

A. Là nội dung chính của bài học, GV căn cứ vào đó tổ chức hoạt động phù hợp cho HS chủ động rút ra những kiến thức cơ bản, rèn luyện các kĩ năng làm việc với tư liệu, góp phần phát triển năng lực môn học.ok.svg

B. Là phần minh họa, bổ sung cho nội dung chính của bài học, GV hướng dẫn HS tham khảo.

C. Kênh hình chỉ là hình ảnh minh họa, các tư liệu viết là tư liệu đọc thêm, mở rộng.

D. Có khi là minh họa cho nội dung chính, có khi lại là một phần của nội dung chính.

Cầu 7: Hoạt động Luyện tập trong SGK Lịch sử và Địa lí 7 nhằm mục đích gì?

A. Ôn luyện tri thức.

B. Liên hệ thực tiễn.

C. Củng cố kiến thức và rèn luyện kĩ năng.ok.svg

D. Tìm hiểu nội dung bài học.

Câu 8: Hoạt động Vận dụng trong SGK Lịch Sử và Địa lý 7 nhằm mục đích gì?

A. Vận dụng kiến thức kĩ năng vào giải quyết vấn đề thực tế.ok.svg

B. Tìm hiểu nội dung bài học.

C. Rèn luyện kĩ năng.

D. Ghi nhớ những điều đã học.

Câu 9: Qua video tiết dạy minh họa “Cuộc kháng chiến chống Tống giai đoạn thứ hai (năm 1077)” có thể rút ra kinh nghiệm nào?

A. Nên tuân thủ các bước lên lớp theo trình tự cấu trúc các phần của bài học như trong SGK.

B. Kết hợp những phương pháp dạy học tích cực phù hợp với điều kiện trường, lớp, đối tượng HS.

C. Giáo viên phải luôn luôn lắng nghe, quan sát, khai thác triệt để cách xử lí của học sinh để phân tích và rút ra cách thức giao tiếp phù hợp trong tình huống cụ thể.

D. Tất cả các phương án trên. ok.svg

Câu 10: Qua video bài dạy minh họa Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á điểm nào sau đây thể hiện được tính mở và dễ dàng trong khai thác và sử dụng sách?

A. Có nhiều câu hỏi về bài tập.

B. Các mục, đơn vị kiến thức rõ ràng, nội dung thông tin kênh chữ, kênh hình hợp lý.

C. Các câu hỏi ở các mục định hướng tổ chức các hoạt động dạy học.

D. Cả B và C. ok.svg

Đáp án tập huấn SGK Khoa học tự nhiên 7 Kết nối tri thức với cuộc sống

1.C 2.B 3.D 4.C 5.A
6.D 7.C 8.A 9.A 10.D

Đáp án tập huấn SGK Giáo dục thể chất 7 Kết nối tri thức với cuộc sống

Đáp án tập huấn SGK Âm nhạc 7 Kết nối tri thức với cuộc sống

About tcspmgnthn