Công thức tính phần trăm nguyên tố trong hợp chất

Công thức tính phần trăm nguyên tố trong hợp chất như thế nào? Là câu hỏi được rất nhiều bạn học sinh lớp 7 quan tâm. Chính vì vậy hôm nay Tcspmgnthn.edu.vn sẽ giới thiệu đến các bạn về Cách tính phần trăm nguyên tố trong hợp chất đầy đủ nhất.

Công thức tính phần trăm nguyên tố trong hợp chất bao gồm lý thuyết, cách tính, ví dụ minh họa và một số dạng bài tập tự luyện kèm theo. Qua đó giúp các bạn học sinh củng cố kiến thức, biết cách vận dụng để giải được các bài tập môn Khoa học tự nhiên 7. Ngoài ra các em tham khảo thêm: công thức tính độ tan, Bảng tính tan nhé.

1. Công thức tính phần trăm nguyên tố trong hợp chất

Biết công thức hóa học, tính được phần trăm khối lượng của các nguyên tố trong hợp chất đó với các bước sau:

Bước 1: Tính khối lượng của hợp chất

Bước 2: Tính phần trắm khối lượng các nguyên tố trong hợp chất

1659340990 8

Với hợp chất AxBy ta có:

1659340990 422

1659340990 995

Hoặc:

Tổng tất cả các phần trăm nguyên tố trong một phân tử luôn bằng 100% dó đó:

%B = 100% – %A

Lưu ý: Công thức trên có thể mở rộng cho các hợp chất có 3,4,… nguyên tố.

2. Ví dụ tính phần trăm khối lượng nguyên tố trong hợp chất

Ví dụ 1. Tính phần trăm các nguyên tố trong phân tử oxide Al2O3.

Gợi ý đáp án

Khối lượng phân tử Al2O3 bằng: 2.27 + 3.16 = 102 (amu)

Phần trăm khối lượng các nguyên tố trong Al2O3:

1659340990 984

Ta có tể tính luôn được % khối lượng của oxi có trongAl2O3

% O= 100% – 52,94% = 47,06%

Ví dụ 2: Tính phần phần trăm khối lượng các nguyên tố trong hợp chất (NH4)2CO3

Gợi ý đáp án

Khối lượng phân tử (NH4)2CO3 bằng: 14.2 + 1.4. 2 + 12 + 16.3 = 96 (amu)

1659340990 568

1659340990 230

1659340991 677

%O = 100% – %N – %H – %C = 100% – 29,17% – 8,33% – 12,5% = 50%

3. Bài tập tính phần trăm khối lượng nguyên tố trong hợp chất

Câu 1. Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của các nguyên tố có trong hợp chất KNO3 và cho biết nguyên tố nào chiếm phần trăm khối lượng lớn nhất.

Câu 2. Viết công thức hóa học của phosphoric acid có cấu tạo từ hydrogen và nhóm phosphate. Trong phosphoric acid, nguyên tố nào có phần trăm lớn nhất?

Câu 3. Calcium carbonate là thành phần chính của đá vôi, có công thức hóa học là CaCO3. Tính phần trăm khối lượng của mỗi nguyên tố trong hợp chất trên.

Câu 4. Criolit (còn gọi là băng thạch) có công thức phân tử Na3AlF6, được thêm vào Al2O3 trong quá trình điện phân Al2O3 nóng chảy để sản xuất Aluminium. Tính thành phần phần trăm khối lượng của các nguyên tố có trong hợp chất Criolit.

Câu 5: 

Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của các nguyên tố trong hợp chất sau:

a)SO2

b)Fe2(SO4)3

Back to top button