Tin tức tổng hợp

TOP 4 Biên bản bàn giao tài sản 2022

TOP 4 Bien ban ban giao tai san 2022

Biên bản bàn giao tài sản 2022 là một trong những giấy tờ quan trọng thường xuyên được sử dụng để bàn giao tài sản, hàng hóa, công việc. Mẫu biên bản bàn giao tài sản thể hiện sự chuyển giao tài sản giữa cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức …

Read More »

Hướng dẫn chi tiết Luật An ninh mạng

Huong dan chi tiet Luat An ninh mang

Ngày 15/8/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 53/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng. Theo đó, quy định rõ các trường hợp áp dụng biện pháp yêu cầu xóa bỏ thông tin trái pháp luật hoặc thông tin sai sự thật trên …

Read More »