Hóa học

CH3NH2 + H2SO4 → (CH3NH3)2SO4

Tinh chat hoa hoc cua Muoi Nitrat va Bai tap 390x220 1

2CH3NH2 + H2SO4 → (CH3NH3)2SO4 đây là tài liệu sẽ giúp bạn đọc viết và cân bằng phương trình phản ứng metyl amin tác dụng với dung dịch axit sunfuric. Nội dung chi tiết phương trình phản ứng mời các bạn tham khảo dưới đây. Phương trình Metylamin phản ứng …

Read More »

Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O

Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O là phương trình phản ứng hóa học giữa Fe3O4 và dung dịch HNO3, sản phẩm khử là NO2. Phương trình phản ứng Fe3O4 tác dụng HNO3 đặc Fe3O4 + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO2 + 5H2O Điều kiện phản ứng Fe3O4 …

Read More »

P + HNO3 → H3PO4 + NO2 + H2O

P + HNO3 → H3PO4 + NO2 + H2O là phương trình thể hiện tính khử của photpho với hợp chất Ở nhiệt độ cao cacbon có thể khử được nhiều oxit, phản ứng với nhiều chất oxi hóa mạnh khác nhau, dưới đây là phương trình cụ thể. Phương …

Read More »

Al(OH)3 + HCl → AlCl3 + H2O

Al(OH)3 + HCl → AlCl3 + H2O được Trường TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội biên soạn hướng dẫn các bạn viết và cân bằng phương trình phản ứng khi cho Al(OH)3 tác dụng với HCl. Al(OH)3 là một hidroxit lưỡng tính có thể tác dụng với axit …

Read More »

C2H4 + HCl → C2H5Cl

C2H4 + HCl → C2H5Cl là phương trình phản ứng khi cho C2H4 tác dụng với HCl thu được C2H5Cl. Hy vọng tài liệu giúp ích cho các bạn học sinh cân bằng một cách nhanh và chính xác nhất. Mời các bạn tham khảo. Phương trình phản ứng C2H4 …

Read More »

SO2 + KMnO4 + H2O → MnSO4 + K2SO4 + H2SO4

SO2 + KMnO4 + H2O → MnSO4 + K2SO4 + H2SO4 là phương trình phản ứng khi cho SO2 tác dụng với dung dịch KMnO4. Mời các bạn tham khảo chi tiết phương trình dưới đây. Phương trình phản ứng SO2 và KMnO4 5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → 2MnSO4 …

Read More »

NaHCO3 + H2SO4 → Na2SO4 + CO2 + H2O

NaHCO3 + H2SO4 → Na2SO4 + CO2 + H2O là phương trình phản ứng NaHCO3 tác dụng H2SO4. Từ đó bạn đọc biết cách vận dụng viết phương trình ion rút gọn NaHCO3 + H2SO4. Mời các bạn tham khảo. Phương trình phản ứng phân tử NaHCO3 + H2SO4 2NaHCO3 …

Read More »

KCl + H2O → KOH + H2 + Cl2

KCl + H2O → KOH + H2 + Cl2 là phương trình phản ứng từ KCl điều chế ra Cl2 bằng phương pháp điện phân dung dịch KCl bão hòa, có màng ngăn giữa hai điện cực. Hy vọng với phương trình này sẽ giúp bạn đọc viết và cân …

Read More »

KOH + HCl → KCl + H2O

KOH + HCl → KCl + H2O được Trường TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội biên soạn hướng dẫn các bạn viết và cân bằng phương trình phản ứng bazo tác dụng với axit, ở đây phản ứng cụ thể khi cho dung dịch KOH tác dụng HCl. …

Read More »

C6H5OH + Na → C6H5ONa + H2

phenol

C6H5OH + Na → C6H5ONa + H2 là phản ứng phenol tác dụng với Na là một trong các tính chất hóa học của phenol. Mời các bạn tham khảo chi tiết bài viết dưới đây. Phương trình phản ứng C6H5OH + Na C6H5OH + Na → C6H5ONa + 1/2H2 …

Read More »