C6H5OH + Na → C6H5ONa + H2

C6H5OH + Na → C6H5ONa + H2 là phản ứng phenol tác dụng với Na là một trong các tính chất hóa học của phenol. Mời các bạn tham khảo chi tiết bài viết dưới đây.

Phương trình phản ứng C6H5OH + Na

C6H5OH + Na → C6H5ONa + 1/2H2

Điều kiện phản ứng xảy ra giữa C6H5OH và Na

Nhiệt độ thường

Ứng dụn thực tế của Phenol

Phenol cũng là nguyên liệu để điều chế một số phẩm nhuộm, thuốc nổ (axit picric). Do có tính diệt khuẩn nên phenol được dùng để trực tiếp làm chất sát trùng, tẩy uế, hoặc để điều chế các chất diệt nấm mốc (ortho – và para – nitrophenol…)

Bài tập vận dụng liên quan phenol

Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng?

Phenol có phản ứng este hóa tương tự ancol

Phenol có tính axit mạnh hơn etanol

Tính axit của phenol yếu hơn H2CO3

Phenol trong nước cho môi trường axit yếu, quỳ tím hóa đỏ

A. 1, 2

B. 2, 3

C. 3, 1

D. 1, 2, 3, 4

Đáp án B

Câu 2: Phenol tác dụng được với dung dịch nước brom là do:

A. Nhóm -OH hút electron

B. Cặp electron tự do trên oxi liên hợp vào nhân thơm làm giàu mật độ electron ở các vị trí ortho và para

C. Phenol là một axit hay còn gọi là axit phenic

D. Nhóm -OH thể hiện tính bazo

Đáp án B

Câu 3: Phản ứng nào sau đây là đúng?

A. 2C4H5ONa + CO2 + H2O → 2C6H5OH + Na2CO3

B. C6H5OH + HCl → C6H5Cl + H2O

C. C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O

D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Đáp án C

Câu 4: Cho hợp chất X có công thức phân tử C6H6O2. Biết X tác dụng với dung dịch KOH theo tỉ lệ mol 1: 2. Số đồng phân cấu tạo của X là:

A. 3

B. 4

C. 1

D. 2

Đáp án D

Câu 5: Trong công nghiệp, phenol được điều chế bằng phương pháp nào sau đây?

A. Từ nguyên liệu ban đầu là benzen điều chế ra phenol

B. Nhựa than đá cho tác dụng với dung dịch kiềm rồi sục CO2 vào dung dịch, tách lấy phenol

C. Tiến hành oxi hóa cumen thu sản phẩm là phenol

D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Đáp án C

Trên đây mình đã giới thiệu tới các bạn bộ tài liệu cùng bài tập vận dung về C6H5OH + Na → C6H5ONa + H2 để bạn có thể tham khảo. Hy vọng bạn có thể làm tốt các bài tập môn hóa. Chúc bạn thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button