C2H2 + AgNO3 + NH3 → C2Ag2 + NH4NO3

C2H2 + AgNO3 + NH3 → C2Ag2 + NH4NO3 là phương trình phản ứng C2H2 tác dụng AgNO3 trong NH3. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết phương trình bên dưới.

Phương trình phản ứng Axetilen vào AgNO3 trong NH3

C2H2 + 2AgNO3 + 2NH3 → C2Ag2 ↓ + 2NH4NO3

Điều kiện phản ứng xảy ra

Nhiệt độ thường

Hiện tượng khi cho C2H2 tác dụng AgNO3 trong NH3

Sục axetilen vào AgNO3 trong NH3 thấy hiện tượng  kết tảu màu vàng nhạt

Những ứng dụng của Axetilen

  • Axetilen được dùng làm nguyên liệu sản xuất các monome, rồi từ đó chế tạo nên các polime khác, sợi tổng hợp, cao su, muội than,…
  • Axetilen dùng làm nhiên liệu trong đèn xì oxi-axetilen (khi được tác dụng với oxy) để hàn hay cắt kim loại.
  • Axetilen dùng để sản xuất axit axetic, rượu etylic…

Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Sục khí axetilen vào dung dịch AgNO3 trong NH3 thấy xuất hiện

A. kết tủa vàng nhạt.

B. kết tủa màu trắng xanh

C. kết tủa đỏ nâu

D. dung dịch màu lam.

Đáp án A

Câu 2. Cho 1,12 lít axetilen (đktc) tác dụng với AgNO3 dư trong dung dịch NH3, sau phản ứng hoàn toàn, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

A. 13,3.

B. 12.

C. 24,0.

D. 21,6.

Đáp án B

Câu 3. Để nhận biết 2 khí mất nhãn C2H2 và C2H4 đựng trong lọ riêng biệt ta sử dụng hóa chất nào sau đây.

A. dung dịch AgNO3/NH3

B. dung dịch Brom

C. Cu(OH)2

D. Khí H2

Đáp án A

Trên đây mình đã gửi tới các bạn phương trình C2H2 + AgNO3 + NH3 → C2Ag2 + NH4NO3 là phản ứng  Sục axetilen vào AgNO3 trong NH3 sau phản ứng thấy kết tủa vàng nhạt, đây cũng chính là phương trình dùng để nhận biết axetilen với các khi metan, etilen.

About tcspmgnthn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.