Biên bản xử lý sinh viên vi phạm quy chế thi

Trường TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội xin giới thiệu đến các bạn Mẫu biên bản xử lý sinh viên vi phạm quy chế thi được chúng tôi tổng hợp chi tiết, đăng tải ngay sau đây.

Mẫu biên bản xử lý sinh viên vi phạm quy chế kiểm tra là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc xử lý sinh viên vi phạm quy chế kiểm tra. Mẫu biên bản nêu rõ thông tin kỳ kiểm tra, sinh viên vi phạm quy chế. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản tại đây.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ………………………
—————
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o——-
…. ngày …tháng…..năm……..

BIÊN BẢN VI PHẠM QUY CHẾ THI

Hôm nay, vào hồi……….giờ……….phút, ngày………tháng ……….năm 20…………………

Tại phòng thi số:………………………môn thi:………………………………………………………..

Chúng tôi gồm:

– Cán bộ coi thi 1:…………………….…..chức vụ:…………………………………………….

– Cán bộ coi thi 2:…………………….…..chức vụ:…………………………………………….

Đã tiến hành lập biên bản vi phạm quy chế thi.

Sinh viên:……………………………………………………Năm sinh:……../………/………………….

Mã số SV:……………………………………….., Lớp:…………………………………………………..

Nội dung vi phạm:…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Các tang vật vi phạm kèm theo (nếu có):……………………………………………………………

Căn cứ vào quy chế đào tạo của trường, kiến nghị xử lý thí sinh:…………………………..

với hình thức:…………………………….

Biên bản được lập xong vào hồi…………giờ…………phút cùng ngày và được thông qua các cán bộ coi thi và thí sinh vi phạm, đọc lại cho những người có mặt nghe.

Họ tên và chữ ký
Cán bộ coi thi 1
Họ tên và chữ ký
Cán bộ coi thi 1
Họ tên và chữ ký
Thí sinh vi phạm

Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng (thptsoctrang.edu.vn)

About tcspmgnthn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.