Biên bản họp phụ huynh đầu năm THCS năm 2022

Biên bản họp phụ huynh đầu năm THCS 2022 – 2023 là biểu mẫu được sử dụng rất phổ biến trong trường học, được lập ra để ghi chép lại toàn bộ tiến trình, nội dung cuộc họp phụ huynh đầu năm.

Mẫu biên bản họp phụ huynh đầu năm THCS cần trình bày đầy đủ các thông tin về thành phần tham gia, thời gian, địa điểm tổ chức cuộc họp, nội dung trao đổi giữa giáo viên và phụ huynh học sinh. Qua đó các bậc phụ huynh có thể nắm bắt đầy đủ các thông tin về tình hình học tập của con em mình. Ngoài ra để buổi họp phụ huynh đầu năm diễn ra thành công tốt đẹp thầy cô cần gửi giấy mời họp phụ huynh, kịch bản họp phụ huynh thật kỹ lưỡng, để buổi họp diễn ra đúng theo tiến độ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.
———o0o———

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM

Lớp ………….Năm học…………………..

– Giáo viên chủ nhiệm lớp: …………………………………………………………

– Khai mạc vào hồi: ………giờ, ngày……..tháng……..năm …………………..

– Địa điểm: …………………………………………………………………………………

– Chủ tọa: …………………………………………………………………………………

– Thư ký: …………………………………………………………………………………… .

NỘI DUNG TIẾN HÀNH

I. Ổn định:

1. Ổn định – điểm diện:

– Tổng số phụ huynh có mặt:………………………/ ……

– Vắng…………………..có lý do ….……………………….

2. Tuyên bố lý do:

Được sự đồng ý của BGH Trường………………………………. lớp…………….tiến hành họp phụ huynh đầu năm năm học……………. để thông qua kế hoạch năm học và thông qua các khoản thu đầu năm của trường.

II. Nội dung:

1. Bầu BCH hội phụ huynh:

1. Bác: ……………………………………………. Chi hội trưởng

2. Bác: ……………………………………………. Chi hội phó

3. Bác: ……………………………………………. Ủy viên

2. Báo cáo tình hình lớp và mỗi học sinh

a) Thuận lợi:

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..

b) Khó khăn:

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..

3. Một số chỉ tiêu và biện pháp:

a) Chỉ tiêu:

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..

b) Một số biện pháp:

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..

4. Thông qua các khoản thu đầu năm:

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..

5. Ý kiến của phụ huynh:

……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………..

Chủ tọa

(Ký và ghi rõ họ tên)

Thư kí

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.
————-

BIÊN BẢN
( V/v Họp phụ huynh đầu năm lớp 9…)

Năm học 2022 – 2023

– Giáo viên chủ nhiệm lớp: …………………………………………………

– Thời gian vào lúc: ……giờ … phút, ngày … tháng … năm 2022

– Địa điểm: Tại phòng học lớp …………, Trường THCS…………..

NỘI DUNG TIẾN HÀNH

I. Ổn định:

1. Ổn định – điểm diện:

– Số phụ huynh có mặt:

……………………………………………………………………………

– Số phụ huynh vắng mặt:

……………………………………………………………………………

2. Tuyên bố lý do:

Được sự đồng ý của BGH Trường THCS ……………. lớp … tiến hành họp phụ huynh đầu năm năm học 2022 – 2023 để thông qua kế hoạch năm học và thông qua các khoản thu đầu năm của trường.

II. Nội dung:

1. Báo cáo tình hình học tập và rèn luyện đầu năm học 20… – 20…

a) Thuận lợi:

– Đa số các em đều ngoan ngoãn, vâng lời thầy cô giáo, khá chăm chỉ trong học tập và rèn luyện.- Trình độ HS khá đồng đều.

– Chữ viết nhiều em khá đẹp, bảo quản cẩn thận, sạch sẽ.

– Đa số các em có ý thức tự giác trong học tập và mọi hoạt động của nhà trường.

– Nhiều em có ý thức xây dựng tập thể, có ý thức phấn đấu cao, tỏ rõ năng lực trong các hoạt động tập thể.

b) Khó khăn:

– Là lớp có nhiều học sinh nam hiếu động,chơi một số trò chơi hơi mạnh, năng lực tự quản của các em còn nhiều hạn chế.

– Nhiều em hoạt động còn trầm, thiếu mạnh dạn trong học tập và giao tiếp.

– Kỹ năng đọc, tính toán nhiều em còn yếu.

– Một số em còn cẩu thả trong học tập, thiếu ý thức chăm lo, thiếu đồ dùng học tập.

– Một số học sinh còn ham chơi, mê game, đi học trễ.

2. Một số chỉ tiêu và biện pháp:

a) Chỉ tiêu:

– Học lực: HSG: 8 em; HSTT: 20em, TB : 7 em, không có học sinh yếu kém.

– Hạnh kiểm: Tốt: 35em; không có học sinh đạt loại Khá, TB, yếu.

– 100% học sinh được xét công nhận tốt nghiệp.

-100% học sinh thi tuyển vào lớp 10 đều đạt.

b) Một số biện pháp:

* Đối với GV và HS:

– Thường xuyên theo dõi, bám sát học sinh lớp chủ nhiệm để nắm bắt tình hình và có những điều chỉnh kịp thời nếu cần trong học tập và đạo đức.

– Động viên HS cố gắng học tập để đạt kết quả cao.

– Đối với HS cá biệt, lười học thì nghiêm khắc giáo dục và phối hợp với giáo viên bộ môn thường xuyên kiểm tra bài vở; nghiêm cấm việc HS bỏ học, bỏ giờ, ngồi học không ghi bài, thiếu bài kiểm tra,…

– Đối với các em vi phạm nội quy thường xuyên thì gặp riêng HS và phụ huynh để có biện pháp giáo dục, ngăn chặn kịp thời để HS không tái phạm.

– Phối hợp với BGH, các tổ chức trong nhà trường, các giáo viên bộ môn, ban cán sự lớp và phụ huynh học sinh để giáo dục đạo đức, nhân cách cho HS trở thành những người công dân tốt.

– Thực hiện phân nhóm, tổ thi đua ngay trong lớp.

– Động viên, kèm cặp theo phong trào Đôi bạn cùng tiến trong học sinh.

– Tuyên dương kịp thời sự tiến bộ của hs để khích lệ.

* Về phía phụ huynh:

Đề nghị:

– Đôn đốc, kiểm tra việc học hành của con ở nhà.

– Nhắc các em luôn thực hiện đúng nội quy của trường, lớp, học bài, chuẩn bị bài, sách vở, đô dùng học tập trước khi tới lớp.

– Tạo điều kiện thuận lợi cho con như mua sắm đầy đủ đồ dùng học tập, một số sách tham khảo, nâng cao,…

– Thường xuyên liên lạc trao đổi với giáo viên để phối hợp trong giáo dục.

3. Thông qua các khoản thu đầu năm:

a/ Các khoản thu theo quy định:

– Học phí: ……………đ . Hộ cận nghèo giảm(50%): ……………đ. Hộ nghèo: Miễn 100%

– Phí giữ xe: ……………đ/ Tháng, nếu đóng theo lượt:……………đ/ lượt gửi.

– BHYT: …………….đ/ 12 tháng

– BHTN: ……………đ/năm. Hộ nghèo:……………đ/năm

b/ Các khoản thu thống nhất:

– Phù hiệu:……..đ/ 6 cái

– Sổ liên lạc: …../ năm

– Học bạ: 0 đ

c/ Các khoản thu thỏa thuận với nhà trường với Ban đại diện CMHS:

– Tiền 2 buổi/ ngày: ……………đồng/ tháng.

– Quỹ PHHS: Vận động theo tinh thần tự nguyện đóng góp của PHHS.

– Đồ đồng phục: ……………đ/bộ

– Đồ thể dục:……………đ/bộ

– Tiền quỹ lớp: ……………đ/ hs/tuần và ……………đ/hs/ tháng tiền vệ sinh sân trường, đổ rác.

4. Bầu BCH hội phụ huynh:

1. Ông (bà): …………… Ban đại diện PHHS của học sinh: …………………………..

2. Ông (bà): …………… Ban đại diện PHHS của học sinh: …………………………..

3. Ông (bà): ……………… Ban đại diện PHHS của học sinh: …………………………..

5. Ý kiến của phụ huynh:

…………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

III. Kết thúc: Cuộc họp kết thúc vào lúc … giờ … phút cùng ngày.

Chủ tọa

(Ký và ghi rõ họ tên)

Thư kí

(Ký và ghi rõ họ tên)

Back to top button