Biên bản đề nghị xóa kỷ luật học sinh

Trường TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội xin giới thiệu đến các bạn Mẫu Biên bản đề nghị xóa kỷ luật học sinh được chúng tôi tổng hợp chi tiết, và đăng tải ngay sau đây. Biên bản đề nghị xóa kỷ luật học sinh được lập ra sau khi học sinh vi phạm đã biết sửa chữa lỗi lầm, ngày càng tiến bộ hơn, không vi phạm nội quy. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO………
TRƯỜNG…………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc.
——-o0o——

LỚP……… …..ngày ….tháng…năm…..

BIÊN BẢN ĐỀ NGHỊ XÓA KỶ LUẬT HỌC SINH

Thời gian: Vào lúc:…..giờ…..phút, Ngày….tháng …..năm……

Địa điểm tại phòng học số………………………..……………..

Thành phần: Chủ trì thầy giáo chủ nhiệm lớp………………………………………………..…………

Tập thể lớp………………………………………………………………………………..…………………….

Nội dung: Họp xét kỷ luật cho học sinh: …………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú………………………………………………………………………..…………………….

Học sinh được đề nghị xét xóa kỷ luật:………………………………………………………………………..

Ý kiến của các học sinh trong lớp:

..………………………………………………………………………..……………………………………………

..………………………………………………………………………..……………………………………………

..………………………………………………………………………..……………………………………………

..………………………………………………………………………..……………………………………………

Căn cứ vào đơn xin xĩa kỷ luật và bản tự kiểm điểm của học sinh :………………………………

Tập thể lớp…….đề nghị hội đồng kỷ luật của lớp (nhà trường) xem xét xóa (hoặc giảm) hình thức kỷ luật cho học sinh:………………………………………………………………..

Tỉ lệ biểu quyết của tập thể lớp: ………………………………………………………………………

Biên bản kết thúc vào lúc: ………..giờ:………..phút cùng ngày.

Giáo viên chủ nhiệm
(Ký và ghi rõ họ tên)
Học sinh
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng (thptsoctrang.edu.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button