Biên bản cảnh cáo học sinh mới nhất

Mẫu biên bản cảnh cáo học sinh là biểu mẫu do giáo viên chủ nhiệm lập ra nhằm xử phạt vi phạm học sinh của mình khi làm sai nội quy, nguyên tắc do nhà trường, lớp đề ra tùy thuộc vào mức độ thiệt hại nghiêm trọng của vi phạm gây ra.

Nội dung trong biên bản cảnh cáo học sinh bao gồm những thông tin của giáo viên chủ nhiệm, học sinh vi phạm, thời gian, địa điểm và nội dung vụ việc vi phạm. Nhìn chung biên bản cảnh cáo là văn bản được lập ra khi cá nhân nào đó có hành vi vi phạm ở mức độ nhẹ. Vậy sau đây là mẫu biên bản và cách viết, mời các bạn cùng tải tại đây nhé.

Biên bản cảnh cáo học sinh là gì?

Cảnh cáo là hình thức xử phạt vi phạm khi một người nào đó khi bị vi phạm kỉ luật, làm sai nguyên tắc, quy tắc hay yêu cầu ở mức có thể sửa sai. Hình thức kỷ luật cảnh cáo là hình thức xử phạt trong nhiều lĩnh vực pháp luật khác nhau

Biên bản cảnh cáo học sinh là được lập ra nhằm xử phạt vi phạm học sinh của mình khi học sinh làm sai nội quy, nguyên tắc do nhà trường, lớp đề ra tùy thuộc vào mức độ thiệt hại nghiêm trọng của vi phạm gây ra. Trong biên bản bao gồm những thông tin của giáo viên chủ nhiệm, học sinh vi phạm, thời gian, địa điểm và nội dung vụ việc vi phạm.

Biên bản cảnh cáo học sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o——-

BIÊN BẢN CẢNH CÁO HỌC SINH

1. Thành phần :

GVCN :………………………………………..………………

Học sinh của lớp:…………………………………….………

2. Địa điểm: ………………………………… ……………………………………………

3. Thời gian: ………………………………… ……………………………………………

4. Nội dung: ………………………………… ……………………………………………

………………………………………………… ……………………………………………

………………………………………………… ……………………………………………

5. Kết quả:

Sau khi đọc bản tường trình sự việc :

……………………………………………… ………………………………………………

……………………………………………… ………………………………………………

……………………………………………… ………………………………………………

……………………………………………… ………………………………………………

Nếu bạn………………………vẫn còn tái phạm thì GVCN sẽ đưa ra hội đồng kỉ luật xử lí, đồng thời sẽ hạ hạnh kiểm xuống thành loại yếu.

Biên bản kết thúc vào lúc………… cùng ngày

Giáo viên chủ nhiệm
(Ký và ghi rõ họ tên)

Học sinh
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cách viết biên bản cảnh cáo học sinh

Biên bản cảnh cáo học sinh là văn bản hành chính vì thế các cá nhân khi viết phải trình bày khoa học, rõ ràng, có nội dung quốc hiệu và tiêu ngữ đầy đủ.

Người lập biên bản xử lý vi phạm của học sinh điền đầy đủ thông tin về thành phần tham dự cuộc họp, lỗi vi phạm của học sinh, kết quả cuối cùng của việc xử lý cảnh cáo học sinh.

Những người tham gia ký vào phía cuối văn bản đảm bảo tính khách quan của biên bản.

Back to top button