Báo cáo tổng hợp số thu dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công

Mẫu biểu số 02 – Báo cáo tổng hợp số thu dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công là mẫu báo cáo được lập ra nhằm tổng hợp số thu dịch vụ của đơn vị sự nghiệp, không bao gồm ngân sách nhà nước. Mẫu được áp dụng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán cấp I. Báo cáo tổng hợp số thu dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công được ban hành kèm theo Thông tư 137/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

Mu biểu số 02

TỔNG HỢP SỐ THU DỊCH VỤ CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG NĂM… (KHÔNG BAO GỒM NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC)
(Áp dụng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán cấp I)

Đơn vị: đồng

SỐ TT

TÊN ĐƠN VỊ

K HOẠCH NĂM…

THỰC HIỆN NĂM

SO SÁNH (%)

A

B

1

2

3=2/1

TNG S

I

Sự nghiệp giáo dục – đào tạo và dạy nghề

A

Cơ sở Giáo dục – đào tạo

1

– Trường….

2

– Trung tâm

B

Cơ sở Giáo dục nghề nghip

1

– Trường….

2

– Trung tâm

II

Sự nghiệp y tế

A

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

1

– Bệnh viện…

2

– Viện…

3

– Trung tâm y tế

B

Cơ sở Y tế dự phòng

1

– Trung tâm y tế…

2

– Viện….

C

Cơ sở điều dưỡng và phục hồi chức năng

1

Bệnh viện…

2

Trung tâm….

C

Cơ sở khác

1

– Trung tâm…

2

– ….

III

Sự nghiệp kinh tế

1

….

2

….

VI

Sự nghiệp khoa học công nghệ

1

….

VII

Sự nghiệp…..

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ và tên)

Ngày tháng năm
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng du)

Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng (thptsoctrang.edu.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button