Báo cáo hoạt động hè năm 2022

Báo cáo công tác hoạt động hè năm 2022 là biểu mẫu được sử dụng rộng rãi trong các trường học nhằm tổng kết đánh giá lại toàn bộ các hoạt động diễn ra trong dịp nghỉ hè.

Nội dung trong mẫu báo cáo hoạt động hè nêu rõ nội dung báo cáo, ưu nhược điểm, số liệu thống kê, công tác quản lý và chỉ đạo của nhà trường, công tác hoạt động hè của nhà trường. Vậy sau đây là 2 mẫu báo cáo công tác hoạt động hè mới nhất 2022, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây nhé.

Báo cáo công tác hoạt động hè năm 2022

PHÒNG GD&ĐT …………….
TRƯỜNG …………………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–
Số: ………………. …………., ngày…tháng…năm…

BÁO CÁO CÔNG TÁC HÈ 2022

Cấp học Mầm non

(Đính kèm công văn số …………./GD& ĐT- GDMN ngày….tháng….năm…..)

Đơn vị quận, huyện, thị xã: ………………………………………………………………………….

(Trường trực thuộc): ………………………………………………………………………………….

Nội dung báo cáo: ………………………………………………………………………………………

I/ Số liệu thống kê:

– Số lượng trẻ học hè, trong đó:

Trẻ nhà trẻ: ………………………………………………………………………………………………..

Trẻ mẫu giáo 3 tuổi: ……………………………………………………………………………………..

Trẻ mẫu giáo 4 tuổi: ……………………………………………………………………………………..

Trẻ mẫu giáo 5 tuổi: ……………………………………………………………………………………..

– Số nhóm, lớp trong hè: ………………………………………………………………………………..

Nhóm trẻ:………………………………….. Bình quân trẻ/lớp: ………………………………………

Lớp mẫu giáo 3 tuổi:…………………… Bình quân trẻ/lớp: ………………………………………..

Lớp mẫu giáo 4 tuổi:…………………… Bình quân trẻ/lớp: ………………………………………..

Lớp mẫu giáo 5 tuổi:…………………. ..Bình quân trẻ/lớp: ………………………………………..

– Số giáo viên bố trí dạy hè:……………………….Bình quân GV/lớp

– Số giáo viên được bố trí nghỉ hè………………..Thời gian nghỉ BQ/1GV.

– Số trường tổ chức cho giáo viên đi tham quan/ tổng số trường.

II/ Công tác quản lý, chỉ đạo:

– Nêu những biện pháp quản lý, chỉ đạo hoạt động hè.

– Đánh giá chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trong hè

– Tình hình cơ sở vật chất của các trường MN (Việc bố trí phòng học, đầu tư trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi…)

– Tình hình thu, chi trong hè

– Đánh giá những ưu điểm và nhược điểm về công tác tổ chức hoạt động hè.

III/ Công tác bồi dưỡng hè:

Tổng số lớp bồi dưỡng trong hè Tổng số ngày bồi dưỡng Tổng số học viên tham gia lớp bồi dưỡng
TS Lớp CBQL Lớp GV Lớp NV CBQL Tỷ lệ GV Tỷ lệ Riêng GV 5T Tỷ lệ NV nuôi dưỡng Tỷ lệ NV y tế Tỷ lệ NV khác Tỷ lệ

– Nội dung bồi dưỡng trong đó: cán bộ quản lý:………, giáo viên:…….., nhân viên…..

IV/ Kiến nghị, đề xuất:

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Nơi nhận:

– Phòng GD&ĐT……. (để b/c);

– Lưu VP./.

HIỆU TRƯỞNG

.…………………

Báo cáo hoạt động hè năm 2022

PHÒNG GD&ĐT…………..
TRƯỜNG MN………..

Số: ………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.…….., ngày tháng …. năm 20….

BÁO CÁO
Công tác hoạt động hè năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số ………………. về tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 20….; Kế hoạch số ………. của Phòng GD&ĐT……..về tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 20…. ngành GD&ĐT…….;

Căn cứ Kế hoạch số………….. của trường MN…….. về Kế hoạch chỉ đạo và tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 20…. của trường……….. Trường …………. báo cáo việc tổ chức hoạt động hè năm 20…. cho học sinh như sau:

I. Hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng, đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non:

Sau khi kết thúc năm học, ngày 16/7/20…. nhà trường tiến hành tổ chức trông hè, để tạo điều kiện cho các gia đình phụ huynh không có người trông con ở nhà, có nhu cầu gửi con vào nhà trường để yên tâm đi làm. Nhưng đến cuối tháng 7, do tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam tiếp tục có diễn biến phức tạp, do vậy sang tháng 8/20…., có nhiều phụ huynh vì lo dịch bệnh bùng phát nên đã không cho học sinh đi học tại trường nữa, số lượng trẻ đi học ít, vì thế nhà trường đã không tiếp tục tổ chức trông hè tháng 8 nữa.

– Tổng số nhóm, lớp trong hè 2 tuần tháng 7/20….: 02 với tổng số trẻ: 71 trẻ

+ Nhóm trẻ: 01 nhóm, tổng số trẻ: 29 trẻ

+ Lớp mẫu giáo 3 tuổi: 01 lớp, tổng số trẻ: 42 trẻ

– Số giáo viên bố trí dạy hè 04 giáo viên, bình quân 02 giáo viên/lớp

II. Đánh giá chung:

1. Ưu điểm:

Nhà trường đã thực hiện nghiêm túc Công văn số…………… về việc đảm bảo an toàn cho trẻ trong cơ sở GDMN và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm GDMN trong thời gian còn lại của năm học 20… – 20….; Kế hoạch số…………. về triển khai công tác đảm bảo an toàn trường học năm 20…. của Bộ GD&ĐT; Quy chế nuôi dạy trẻ; Kế hoạch số………. của Phòng GD&ĐT…… về thực hiện môi trường GD an toàn, lành mạnh, thân thiện phòng chống sâm hại, bạo lực học đường. Công văn số ……… về việc tăng cường công tác ổn định chính trị tư tưởng an ninh, an toàn trường học của Sở GD&ĐT……., chú trọng thực hiện công văn số …….. của phòng GD&ĐT…….. về tăng cường giải pháp phòng chống bạo lực học đường và thực hiện Quy tắc ứng xử trong trường học, Kế hoạch số…………. của UBND Huyện …… về triển khai công tác phòng chống dịch và ATTP trong trường học năm học 20… – 20…..

Trong thời gian tổ chức trông hè tại trường theo yêu cầu của phụ huynh, Ban giám hiệu nhà trường chỉ đạo GV, NV thường xuyên thực hiện các quy định về trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong nhà trường. Khi phát hiện có nguy cơ gây mất an toàn phải báo cáo về BGH để có biện pháp chỉ đạo khắc phục kịp thời. Tuyệt đối không trả trẻ cho người lạ khi không có sự uỷ quyền của cha mẹ trẻ. Làm tốt công tác tuyên truyền với phụ huynh, không để tình trạng trẻ tự đi một mình đến trường và về nhà.

Thực hiện nghiêm túc việc phân công lãnh đạo trực, có sổ trực hè, ghi chép đầy đủ (Thời gian, người trực, diễn biến tình hình trong ngày), duy trì việc họp giao ban trong hè.

Ban giám hiệu nhà trường phân công, bố trí ít nhất 2 GV/1 lớp theo đúng Điều lệ trường mầm non. Tuyệt đối không nhận trẻ khi trường, lớp không đảm bảo các điều kiện an toàn cho trẻ. Thực hiện nghiêm túc quy chế nuôi dạy trẻ mầm non như trong năm học. Chỉ đạo việc tổ chức nấu ăn cho trẻ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, duy trì việc ký hợp đồng mua thực phẩm sạch, an toàn như trong năm học, tuyệt đối không mua thức ăn chế biến sẵn, đảm bảo đủ nguồn nước sạch sử dụng cho trẻ, tăng cường các biện pháp kiểm soát nguồn thực phẩm, nước uống sử dụng hàng ngày tại trường. Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý nuôi dưỡng, quản lý chất lượng bữa ăn cho trẻ theo đúng quy định: Công khai thực đơn và tiền ăn hàng ngày của trẻ và của giáo viên, thực hiện nghiêm túc việc giao nhận thực phẩm hàng ngày; Đảm bảo đúng, đủ định lượng, thực đơn cho trẻ. Nghiêm cấm vi phạm khẩu phần ăn của trẻ dưới mọi hình thức.

Thực hiện nghiêm túc Quy chế đón và trả trẻ: Chỉ nhận trẻ có sức khoẻ bình thường vào lớp. Trẻ bị bệnh dịch (sởi, thuỷ đậu, quai bị, ho gà, đau mắt đỏ…), sốt cao hoặc có triệu chứng bất thường cần được trả lại cho gia đình chăm sóc và kịp thời đưa trẻ đi khám bệnh. Trong trường hợp cá biệt cháu bị mệt nhẹ, phụ huynh vẫn yêu cầu gửi con và có gửi kèm thuốc, thì chỉ nhận các loại thuốc thông thường như thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi, thuốc ho, thuốc bổ có hướng dẫn sử dụng cụ thể (về liều lượng, thời gian uống) và phải có chữ kí xác nhận của phụ huynh học sinh trong nhật ký nhóm lớp. Nhân viên y tế của trường phối hợp với giáo viên chăm sóc, theo dõi sức khoẻ và cho trẻ uống thuốc. Tăng cường và thực hiện nghiêm túc công tác tổng vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh đặc biệt là dịch Covid-19, dịch sốt xuất huyết, dịch thủy đậu, dịch tay-chân-miệng theo sự chỉ đạo của Sở Y tế, Sở GD-ĐT……., Phòng GD&ĐT ……. và sự hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương.

2. Hạn chế:

Số lượng học sinh đi học vắng do vậy chế độ bồi dưỡng cho những giáo viên đăng ký đi dạy hè còn thấp.

3. Kiến nghị đối với cơ quan cấp trên:

– Đề nghị UBND Huyện……… tạo điều kiện bổ sung thêm ngân sách cho các trường để mua sắm bổ sung thêm đồ dùng, trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng chống dịch Covid-19.

– Phòng GD&ĐT……, Sở GD&ĐT……. tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn hè cho đội ngũ CBQL, GV, NV các trường để chuẩn bị tốt cho việc thực hiện các nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ năm học 20…. – 2021./.

Nơi nhận:

– Phòng GD&ĐT……. (để b/c);

– Lưu VP./.

HIỆU TRƯỞNG

.…………………

Back to top button