Bản tường trình diễn biến sự việc

Trường TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội xin giới thiệu Mẫu bản tường trình diễn biến sự việc xảy ra được Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lp – T do – Hnh phúc
——–***——–

……., ngày…. tháng….. năm…..

BN TƯỜNG TRÌNH DIN BIN S VIC XY RA

Kính gi: Thủ trưởng (ghi tên đơn vị)

Họ tên:……………………………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày tháng năm:…………………………………………………………………………………………………..

Quê quán:…………………………………………………………………………………………………………………..

Nơi ở hiện nay:……………………………………………………………………………………………………………

Trình độ chuyên môn được đào tạo:………………………………………………………………………………

Công việc chính hiện đang đảm nhiệm:………………………………………………………………………….

Đơn vị đang làm việc (phòng, ban, phân xưởng……..):……………………………………………………..

Hệ số lương đang hưởng:…………………………………………………………………………………………….

Thời điểm sự việc xảy ra hoặc phát hiện ngày tháng năm:………………………………………………..

Tường trình diễn biến sự việc:……………………………………………………………………………………….

Nguyên nhân dẫn đến sự việc xảy ra:……………………………………………………………………………..

Căn cứ quy định của pháp luật và nội quy lao động của đơn vị đã ban hành, tôi nhận thấy hành vi vi phạm kỷ luật của tôi áp dụng theo hình thức kỷ luật lao động hoặc bồi thường trách nhiệm vật chất theo điều.…………………….

Tôi hứa sẽ sửa chữa những sai lầm, khuyết điểm và không tái phạm.

Người viết tường trình
(Ký tên)

Trường TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội tài liệu để xem nội dung chi tiết.

Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng (thptsoctrang.edu.vn)

About tcspmgnthn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.