Ag + O3 → Ag2O + O2

Ag + O3 → Ag2O + O2 là phương trình phản ưng ozon tác dụng với kim loại đặc biệt là với Ag. Đây cũng là phương trình dùng để nhận biết O2 và O3. Mời các bạn tham khảo chi tiết tài liệu dưới đây.

Phương trình phản ứng giữa O3 và Ag

2Ag + O3 → Ag2O + O2

O3 oxi hóa hầu hết các kim loại (trừ Au và Pt). Ở điều kiện bình thường, O2 không oxi hóa được Ag, nhưng O3 oxi hóa Ag thành Ag2O

Điều kiện để phản ứng giữa O3 và Ag

Ở nhiệt độ thường

Tác dụng của Ozon

Được tạo thành từ oxi dưới tác dụng của hồ quang (tia lửa điện), ozone là khí có trong tự nhiên sau cơn mưa làm sạch không khí, phá hủy các hợp chất hữu cơ gây ô nhiễm. Tầng ozone sẽ lọc tia mặt trời bảo vệ trái đất và hấp thụ tia UVB (gây ra ung thư da).

Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1: Tính chất hóa học đặc trưng của nguyên tố oxi là

A. tính oxi hóa mạnh.

B. tính khử mạnh.

C. tính oxi hóa yếu.

D. vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.

Đáp án A

Câu 2. Ở nhiệt độ thường

A. O2 không oxi hóa được Ag, O3 oxi hóa được Ag.

B. O2 oxi hóa được Ag, O3 không oxi hóa được Ag.

C. Cả O2 và O3 đều không oxi hóa được Ag.

D. Cả O2 và O3 đều oxi hóa được Ag.

Đáp án A

Câu 3. Để phân biệt các khí không màu: HCl, CO2, O2 và O3 phải dùng lần lượt các hóa chất là?

A. nước vôi trong, quỳ tím, dung dịch KI

B. Qùy tím ẩm, vôi sống, dung dịch KI có hồ tinh bột.

C. Qùy tím ẩm, nước vôi trong, dung dịch KI có hồ tinh bột.

D. dung dịch NaOH, dung dịch KI có hồ tinh bột.

Đáp án C

Câu 4. Phương trình hóa học nào sau đây sai?

A. KMnO4 overset{t^{circ } }{rightarrow} K2O + MnSO4 + O2

B. 2KClO3 overset{t^{circ } }{rightarrow} 2KCl + 3O2

C. 2Ag + O3 → Ag2O + O2

D. C2H5OH + 3O2 overset{t^{circ } }{rightarrow} 2CO2 + 3H2O

Đáp án A

Câu 5. Cặp chất nào sau đây không tác dụng được với nhau?

A. Ag và O3

B. CO và O2

C. Mg và O2

D. CO2 và O2

Đáp án D

Trên đây là tài liệu  Ag + O3 → Ag2O + O2. Đây là bộ tài liệu rất hữu ích cho bạn trong việc phân biệt 2 loại khí Oxi và Ozon. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong học tập.

About tcspmgnthn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *