20+ Đề Thi Toán Lớp 1 Học Kì 2 2023 Hay Kèm Đáp Án Chi Tiết

Sắp tới kỳ thi học kì 2 và bạn đang tìm kiếm bộ đề thi toán lớp 1 học kì 2 để ôn tập? Hãy cùng Mua Bán tìm hiểu ngay bộ đề thi kèm đáp án chi tiết để ôn tập cho kỳ thi sắp tới. Bộ đề thi này sẽ cung ứng cho bạn những thắc mắc và bài tập thực tế để giúp bạn tăng tri thức và kỹ năng giải toán của mình.

de thi toan lop 1 hoc ki 2 24
Đề thi toán lớp 1 học kì 2 và đáp án chi tiết

I. Đề thi Toán lớp 1 học kì 2 theo sách Cánh Diều

Cấu trúc đề thi Toán lớp 1 học kì 2 – sách Cách Diều năm 2023 vẫn tương tự năm trước với 10 thắc mắc bao gồm trắc nghiệm và tự luận. Cụ thể những thắc mắc như sau:

Đề thi Toán lớp 1 học kì 2 – sách Cách Diều năm 2023

Bài 1:(1 điểm) Khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

 1. Số 35 đọc là:
A. Ba năm B. Ba mươi lăm C. Ba mươi năm D. Ba lăm

 2. Con số gồm 8 chục và 5 đơn vị là:

Bài 2:(1 điểm) Đúng điền Đ, sai điền S vào ô trống:

Một tuần lễ em đi học 7 ngày  
Một tuần lễ em đi học 5 ngày  

Bài 3:(1 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt đứng trước câu trả lời đúng:

 1. Phép tính có kết quả nhỏ hơn 35 là:
A. 77 – 36 B. 77 – 54 C. 24 + 33 D. 16 + 21

2. Điền số vào ô trống cho thích hợp: 87 – … = 44

Bài 4:(1 điểm)

de thi toan lop 1 hoc ki 2 21
Hình 1

Hình 1 vẽ kế bên có:

……….. hình tam giác.                         

……….… hình vuông.                                                 

Bài 5:(1 điểm) Điền vào chỗ chấm:

a. Đọc số:

   85: ……………………………………….

   54: ………………………………………

b. Viết số:

Bảy mươi sáu: …………………

Chín mươi ba: ………………..

Bài 6:(1 điểm) Tính những phép tính sau:

41 + 15                  88 – 22                    77 + 4                        97 – 6

———                  ———                   ———                      ——–

———                  ———                   ———                      ——–

———                  ———                   ———                      ——–

Bài 7:(1 điểm) Điền <, >, = ?    

94  …  60

  68 – 12  …… 60 + 5

86  …  94

  36 + 33 …….. 99 – 44

Bài 8: (1 điểm) Cho những số: 47; 65; 31; 88; 16

Số lớn nhất là: ……………………….

Số bé nhất là: ………………………..

những số xếp theo trình tự từ bé tới lớn là:……………………………

Bài 9:(1 điểm) Cô giáo có 68 cái dù, cô giáo tặng cho những bạn học sinh 34 cái dù. Hỏi cô giáo còn lại bao nhiêu cái dù?

de thi toan lop 1 hoc ki 2 22
Hình 2

Phép tính: ………………………….

Trả lời: Cô giáo còn lại……….cái dù

Bài 10:(1 điểm)  

 1. Cho những số: 57, 88, 34 và những dấu + , – , = . Hãy lập tất cả những phép tính đúng.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Cho những số: 2, 6, 4, 8. Viết những số có hai chữ số nhỏ hơn 52.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đáp án chi tiết đề thi Toán lớp 1 học kì 2 – sách Cánh Diều

Sau đây là đáp án những thắc mắc trong đề Toán lớp 1 học kì 2 – sách Cánh Diều năm 2023, mời độc giả tham khảo:

Bài 1:(1 điểm) Mỗi ý được 0,5 điểm:     

a. B                           b. C

Bài 2:(1 điểm) Mỗi ý đúng ghi được 0,5 điểm

Bài 3:(1 điểm) Khoanh đúng được 0,25 điểm:   

a. B                            b. C

Bài 4:(1 điểm) Điền mỗi ý đúng được 0,5 điểm

6 hình tam giác 2 hình vuông

Bài 5: (1 điểm) Viết đúng mỗi ý ghi được 0,25 điểm

a. Đọc số:

   85: Tám mươi lăm

   54: Năm mươi tư

b. Viết số:

Bảy mươi sáu: 76

Chín mươi ba: 93

Bài 6: (1 điểm) Tính đúng mỗi ý được 0,25 điểm

Bài 7: (1 điểm) Viết đúng mỗi ý ghi được 0,25 điểm

Bài 8: (1 điểm) 

 1. Điền đúng số được 0,25 điểm
 2. Xếp đúng những số theo trình tự từ nhỏ tới lớn ghi được 0,5 điểm

Bài 9: (1 điểm)

de thi toan lop 1 hoc ki 2 23
Hình 3

Phép tính: 68 – 34 = 34, viết đúng phép tính được 0,5 điểm

Trả lời: Cô giáo còn lại 34 cái dù, viết đúng câu trả lời được 0,5 điểm

Bài 10: Viết đúng được mỗi ý ghi được 0,5 điểm

 1. những phép tính đúng là: 57 + 34 = 91;  34 + 57 = 91; 88 – 34 = 55;  88 – 57 = 31
 2. những số có hai chữ số bé hơn 52 là: 26, 24, 42, 46

>>> Xem thêm: [Mới nhất] những trường đại học có học phí thấp ở TPHCM năm 2023

II. Đề thi Toán lớp 1 học kì 2 theo sách Kết nối tri thức

Tương tự, đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức cũng bao gồm 10 thắc mắc trắc nghiệm và tự luận với những thang điểm như sau:

Đề thi Toán lớp 1 học kì 2 – sách Kết nối tri thức năm 2023

Phần trắc nghiệm (5 điểm): Khoanh tròn chữ cái đứng ở trước kết quả đúng:

Câu 1 (1 điểm): Số “sáu mươi bảy” được viết là:

Câu 2 (1 điểm): Trong những số 50, 21, 94, 61 số lớn nhất là số:

Câu 3 (1 điểm): Đồng hồ bên dưới chỉ mấy giờ?

de thi toan lop 1 hoc ki 2 11
Hình 4

A. 6 giờ

B. 5 giờ

C. 4 giờ

D. 3 giờ

Câu 4 (1 điểm): nếu như thứ hai là ngày 13 thì thứ sáu tuần đó là:

A. Ngày 17

B. Ngày 18

C. Ngày 19

D. Ngày 20

Câu 5 (1 điểm): Độ dài của cây viết chì dưới đây theo đơn vị xăng-ti-mét là:

de thi toan lop 1 hoc ki 2 12
Hình 5

A. 6cm

B. 7cm

C. 8cm

D. 9cm

Phần tự luận (5 điểm)

Câu 6 (1 điểm): Đặt tính rồi tính:

25 + 2

18 – 6

44 + 11

99 – 58

Câu 7 (1 điểm): Sắp xếp những số 75, 15, 84, 26 theo trình tự từ nhỏ tới lớn.

Câu 8 (1 điểm): Nối

de thi toan lop 1 hoc ki 2 13
Hình 6

Câu 9 (1 điểm): Viết phép tính thích hợp cho thắc mắc sau:

Mai có 28 quả lê. Hưng có 23 quả lê. Hỏi hai bạn có tất cả bao nhiêu quả lê?

Câu 10 (1 điểm): Đếm và viết số thích hợp vào chỗ chấm:

de thi toan lop 1 hoc ki 2 14
Hình 7

Hình 7 có … hình tam giác.

Đáp án chi tiết đề thi Toán lớp 1 học kì 2 – sách Kết nối tri thức

những thắc mắc trong đề thi Toán lớp 1 học kì 2 – sách Kết nối tri thức được tư vấn chi tiết như sau, độc giả hãy tham khảo để kiểm tra đáp án của mình

Phần trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

A

C

D

A

A

Phần tự luận

Câu 6: 

25 + 2 = 27

18 – 6 = 12

44 + 11 = 55

99 – 58 = 41

Câu 7: Sắp xếp 15, 26, 84, 75

Câu 8:

de thi toan lop 1 hoc ki 2 15

Câu 9:

Phép tính: 27 + 22 = 49

Trả lời: Hai bạn có tất cả 49 quả lê.

Câu 10: Hình dưới có 4 hình tam giác.

>>> Xem thêm: Học phí Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TPHCM 2023-2024

III. Đề thi Toán lớp 1 học kỳ 2 theo sách Chân trời sáng tạo

Đề thi Toán lớp 1 học kì 2 – sách Chân trời sáng tạo cũng bao gồm 5 câu trắc nghiệm 3 điểm và 5 câu tự luận 7 điểm, cụ thể những thắc mắc đề thi như sau:

Đề thi Toán lớp 1 học kì 2 – sách Chân trời sáng tạo năm 2023

Phần A. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng (0.5đ)

Câu 1: Số 37 gồm:

A. 3 chục và 7 đơn vị B. 37 chục C. 7 chục và 3 đơn vị

 Câu 2: những số 80, 82, 19 được viết theo trình tự từ lớn tới bé là:

A. 80, 19, 82 B. 82, 80, 19 C. 19, 80, 82

Câu 3: Số lớn nhất có 2 chữ số là:

Câu 4: Đọc là tờ lịch ngày ngày hôm nay.

de thi toan lop 1 hoc ki 2 16
Hình 8

A.Thứ bảy, ngày 11              

B.Thứ ba, ngày 11

C.Thứ sáu, ngày 11

Câu 5: Có bao nhiêu khối lập phương trong hình bên?

de thi toan lop 1 hoc ki 2 17
Hình 9

A. 40

B. 20

C. 30

Câu 6: Điền vào chỗ trống:

de thi toan lop 1 hoc ki 2 18
Hình 10

Đồng hồ chỉ …………

Phần B. Tự luận (7 điểm)

Bài 1: (3 điểm)

a. Đặt tính rồi tính:

34 + 25                                              75 – 47 

——–                                               ——–

——–                                               ——–

——–                                               ——–

b. Tính nhẩm phép tính

40 + 40 = ……  80 – 30 – 20 =……

c. Điền >, <, =

35 ……. 44  41 + 32 ……… 63

Bài 2: (1 điểm) Điền số thích hợp vào sơ đồ:       

de thi toan lop 1 hoc ki 2 19
Hình 11

Bài 3: (1,5 điểm)

a. Hình vẽ bên có:

de thi toan lop 1 hoc ki 2 20
Hình 12

……. hình vuông                      

.…… hình tam giác   

b. Băng giấy dài bao nhiêu cm?         

de thi toan lop 1 hoc ki 2 9
Hình 13

Bài 4: (1 điểm) Viết phép tính rồi nói câu trả lời:

Bạn Nhi hái được 12 bông hồng, bạn Hòa hái được 6 bông hồng. Hỏi cả hai bạn hái được bao nhiêu bông hồng?

Phép tính: …………………………………………………………………………

Trả lời: ……………………………………………………………………………

Bài 5: (0.5 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Số ……… là số liền sau của 51 và liền trước của 53

Đáp án chi tiết đề thi Toán lớp 1 học kì 2 – sách Chân trời sáng tạo

Cùng tham khảo đáp án chi tiết những thắc mắc đề thi Toán lớp 1 học kì 2 – sách Chân trời sáng tạo để kiểm tra năng lực của mình

Phần I: (3 điểm

Câu 1: A (0.5điểm)

Câu 2: B (0.5 điểm)

Câu 3: A (0.5 điểm)

Câu 4: A (0.5 điểm)

Câu 5: C (0.5 điểm)

Câu 6: 9 giờ (0.5 điểm)

Phần II: (7 điểm)

Bài 1: (3 điểm)

a. Đặt tính rồi tính

34 + 25 = 79 75 – 47 = 28

b. Tính nhẩm

40+40 = 80 80 – 30 – 20 = 30

c. Điền dấu >,<,=

Bài 2: (1 điểm) Điền vào sơ đồde thi toan lop 1 hoc ki 2 10

Bài 3:

a/ Hình vẽ bên có:

1 hình vuông            (0.5 điểm)           

5 hình tam giác         (0.5 điểm)                 

b/ Băng giấy dài 8 cm      (0.5 điểm)

Bài 4:

Phép tính: 12+6=18  (0.5 điểm)

Trả lời: Cả hai bạn hái được 18 bông hồng     (0.5 điểm)

Bài 5: (0.5 điểm)

Số 52 là số liền trước của 53 và liền sau của 51

>>> Xem thêm: Học phí đại học Y dược Cần Thơ: Cập nhật mới nhất và những lưu ý

IV. Đề thi Toán lớp 1 học kì 2 theo sách Cùng học 

Khác với những đề thi khác, đề thi Toán lớp 1 học kì 2 – sách Cùng học phân bố 5 điểm đồng đều cho 2 phần thi trắc nghiệm và tự luận, cụ thể như sau:

Đề thi Toán lớp 1 học kì 2 – sách Cùng học năm 2023

Phần trắc nghiệm (5 điểm): 

Câu 1 (1 điểm): Con số gồm có 7 đơn vị và 4 chục được viết là:

Câu 2 (1 điểm): Hộp viết này dài bao nhiêu xăng – ti – mét?

de thi toan lop 1 hoc ki 2 3
Hình 14

A. 9 cm

B. 12 cm

C. 11 cm

D. 10 cm

Câu 3 (1 điểm): Đồng hồ bên dưới đây chỉ mấy giờ?

de thi toan lop 1 hoc ki 2 4
Hình 15

A. 8 giờ

B. 14 giờ

C. 19 giờ

D. 11 giờ

Câu 4 (1 điểm):

de thi toan lop 1 hoc ki 2 5
Hình 16

A. Thứ bảy

B. Thứ sáu

C. Chủ nhật

D. Thứ năm

Câu 5 (1 điểm): Điền dấu thích hợp:

de thi toan lop 1 hoc ki 2 7
Hình 17

A. =

B. <

C. >

D. Không so sánh được

Phần tự luận (5 điểm)

Câu 6 (1 điểm): Đặt tính rồi tính

36 – 5

13 + 7

34 + 12

46 – 24

Câu 7 (1 điểm): Sắp xếp những số 63, 6, 93, 18 theo trình tự từ lớn tới bé.

Câu 8 (1 điểm): Đúng điền (Đ), sai điền (S)

Số liền sau của 24 là 25   ….

Số liền sau của 85 là 84   ….

Số liền sau của 78 là 71   ….

Số liền sau của 97 là 98   ….

Số liền sau của 67 là 68  ….

Câu 9 (1 điểm): Viết phép tính thích hợp và trả lời thắc mắc cho câu sau đây

Hương có 18 quả lê, Hương cho em 6 quả. Hỏi Hương còn bao nhiêu quả lê?

Câu 10 (1 điểm): Tính?

de thi toan lop 1 hoc ki 2 1
Hình 18

Đáp án chi tiết đề thi Toán lớp 1 học kì 2 – sách Cùng học

Đáp án chi tiết những thắc mắc đề thi Toán lớp 1 học kì 2 – sách Cùng học sẽ giúp bạn kiểm tra và chú ý những lỗi sai của mình khi làm bài  

Phần trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

B

D

A

C

A

Phần tự luận

Câu 6:

36 – 5 = 31

13 + 7 = 20

34 + 12 = 46

46 – 24 = 22

Câu 7:

Sắp xếp: 93, 63, 18, 6

Câu 8:

Số liền sau của 24 là 25 (Đúng)

Số liền sau của 85 là 84 (Sai) => Số liền sau của 85 là 86

Số liền sau của 78 là 71 (Sai) => Số liền sau của 78 là 79

Số liền sau của 97 là 98 (Đúng)

Số liền sau của 67 là 68 (Đúng)

Câu 9:

Phép tính: 18 – 6 = 12

Trả lời: Hương còn lại 12 quả lê

Câu 10: 12 + 3 + 4 = 19

V. Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 theo sách Vì sự đồng đẳng

những thắc mắc trong đề thi Toán lớp 1 học kì 2 – sách Vì sự đồng đẳng năm nay được đánh giá dễ lấy điểm, cụ thể những thắc mắc như sau:

Đề thi Toán lớp 1 học kì 2 – sách Vì sự đồng đẳng năm 2023

1. Nối số với cách đọc:

Chín mươi bảy 64
Sáu mươi tư 97
Tám mươi 71
Bảy mươi mốt 80

2. Đúng ghi Đ , sai ghi S:

Số 84 gồm 8 chục và 4 đơn vị
Số 48 gồm 80 và 4 
Số 84 gồm 8 và 4
Số 84 gồm 4 chục và 8 đơn vị

3. Nối dấu >, <, = thích hợp: 1 điểm

37 …… 39  75 ….. 70 58 ……. 76 61 …. 51 + 11

4. Trong những số 17; 69; 90; 08. Số tròn chục là:

a. 17  b. 69 c. 08 d. 90

5. Số lớn nhất trong dãy số sau: 57, 79, 98, 80 là:

6. Đo và ghi số đo thích hợp.       

de thi toan lop 1 hoc ki 2 8
Hình 19

7. Nối giờ tương ứng với mỗi chiếc đồng hồ:

de thi toan lop 1 hoc ki 2 6
Hình 20

8. Hình vẽ bên có:

de thi toan lop 1 hoc ki 2 2
Hình 21
 1. 4 hình tam giác
 2. 3 hình tam giác
 3. 5 hình tam giác
 4. 6 hình tam giác

9. Đặt tính rồi tính:

99 – 26 4 + 25 36 + 44 88 – 8

10. Mẹ Mai mua 4 chục quả trứng gà, mẹ rán hết 20 quả trứng gà. Hỏi mẹ Mai còn lại bao nhiêu quả trứng gà?

Viết câu trả lời:…………………………………….

Đáp án chi tiết đề thi Toán lớp 1 học kì 2 – sách Vì sự đồng đẳng

Sau đây là đáp án tham khảo chi tiết cho những thắc mắc trong đề thi Toán lớp 1 học kì 2 sách Vì sự đồng đẳng, mời độc giả theo dõi

1. Nối đúng mỗi ý nhận được 0.25đ

de thi toan lop 1 hoc ki 2 25
Hình 22

2. Ghi đúng nhận được 0,25đ

Số 84 gồm 8 chục và 4 đơn vị Đ
Số 48 gồm 80 và 4  S
Số 84 gồm 8 và 4 Đ
Số 84 gồm 4 chục và 8 đơn vị S

3. Nối dấu đúng nhận được 0,25đ

37 < 39  75 > 70 58 < 76 61 < 51 + 11

4. Số tròn chục là: d. 90 (1 điểm)

5. Số lớn nhất là: d. 98 (1 điểm)

6. Đáp án: 10cm. (1 điểm)      

7. Nối đúng mỗi chiếc đồng hồ ghi được 0,25đ

de thi toan lop 1 hoc ki 2 26
Hình 23

8. Hình vẽ bên có: c. 5 hình tam giác (1 điểm)

9. Tính đúng mỗi ý được 0,25đ

99 – 26 = 73 4 + 25 = 29 36 + 44 = 80 88 – 8 = 80

10. Đáp án: 40 – 20 = 20 trứng gà (1 điểm)

VI. Đề ôn thi học kì 2 lớp 1 môn Toán hay lựa chọn lọc

Mua Bán đã tổng hợp cho độc giả tuyển tập 15 đề thi Toán lớp 1 học kì 2 để ôn tập và củng cố tri thức hiệu quả nhất. Bạn có thể tải xuống Link tài liệu đặt ở cuối bài viết để ôn luyện đề thi trở nên dễ dàng, nhanh chóng hơn. Cụ thể:

Lời kết

Việc chuẩn bị tốt và ôn tập kỹ lưỡng sẽ giúp bạn tự tin hơn khi đối mặt với những bài thi. Bộ đề thi toán lớp 1 học kì 2 sẽ là một tài liệu hữu ích giúp bạn rèn luyện kỹ năng giải toán và củng cố tri thức của mình. Hãy sắp xếp thời gian học tập và sử dụng tài liệu này để ôn tập một cách hiệu quả nhất. Chúc bạn thành công trong kỳ thi sắp tới. Đừng quên theo dõi những bài viết khác về bất động sản, việc làm, phong thủy,… tại Muaban.net nhé

>>> Xem thêm:

Hãy để nguồn bài viết này: 20+ Đề Thi Toán Lớp 1 Học Kì 2 2023 Hay Kèm Đáp Án Chi Tiết của Thpt-luongvancan.edu.vn bạn nhé.!
Categories: Là Gì

About tcspmgnthn