10+ đề Thi Học Kì 2 Môn Lịch Sử

Tổng hợp những đề thi học kỳ 2 môn Lịch sử – Địa lý lớp 4 chuẩn kèm đáp án chi tiết, giúp học sinh ôn tập và củng cố tri thức hiệu quả. Bộ đề thi lịch sử địa lý lớp 4 cuối học kì 2 sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho những bạn tự tin hơn khi bước vào kỳ thi quan trọng. Tham khảo ngay để cập nhật đề thi và đáp án mới nhất!

De thi Lich Su Dia Ly lop 4 cuoi hoc ki 2
Đề thi Lịch Sử – Địa Lý lớp 4 cuối học kì 2

I. Đề thi Lịch sử – Địa lý lớp 4 cuối học kì 2 chuẩn theo Thông tư 22 – Đề 1 (đề mẫu)

PHÒNG GD&ĐT…….
TRƯỜNG TH&THCS………….

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II
niên học: 2022-2023
MÔN: LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ – LỚP 4
Thời gian: 40 phút

(không kể thời gian giao đề)

A. PHẦN LỊCH SỬ (5 điểm)

I. (Trắc nghiệm) (3,0 điểm): Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu 1: (1,0 điểm) Nghĩa quân Tây Sơn do người nào lãnh đạo?

A. Nguyễn Huệ
B. Nguyễn Lữ
C. Nguyễn Nhạc.

Câu 2: (1,0 điểm) Thời Hậu Lê văn học viết bằng loại chữ nào?

A. Chữ Quốc ngữ
B. Chữ Hán
C. Chữ Nôm

Câu 3: (1,0 điểm) Cuộc kháng chiến chống quân Tống sang xâm lược nước ta lần thứ nhất (năm 981) do người nào lãnh đạo?

A. Đinh Tiên Hoàng
B. Lê Hoàn
C. Đinh Liễu

II. Tự luận: (2 điểm)

Câu 4: (1,0 điểm): Hãy điền những từ ngữ: Hậu Lê, quyền lực vô thượng, bộ luật Hồng Đức vào chỗ (…) trong những câu sau cho thích hợp:

Thời ……………………………..việc tổ chức quản lí quốc gia rất chặt chẽ.
Nhà vua có……………………………………………………Vua lê Thánh Tông đã cho vẽ bản đồ và cho soạn…………………………………………………………….. để bảo vệ chủ quyền của dân tộc và trật tự xã hội.

Câu 5: (1,0 điểm) Hệ thống đê điều thời nhà Trần đã giúp gì cho việc sản xuất và đời sống nhân dân ta?

B. PHẦN ĐỊA LÍ: 5 điểm:

I. Trắc nghiệm: (3,0 điểm) Hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu 1: ( 1,0 điểm) Đồng bằng Nam Bộ do con sông nào bồi đắp nên?

A. Sông Tiền và sông Hậu.
B. Sông Đồng Nai và sông Sài Gòn.
C. Sông Mê Công và sông Đồng Nai.

Câu 2: (1,0 điểm) Tây Nguyên có hai mùa rõ rệt, đó là những mùa nào?

A. Có hai mùa rõ rệt là mùa khô và mùa mưa.
B. Có hai mùa rõ rệt là mùa xuân và mùa hè
C. Có bốn mùa là: mùa xuân, mùa hè, mùa thu, mùa đông

Câu 3: (1,0 điểm) Đồng Bằng Bắc Bộ có những thuận lợi nào để trở thành vựa lúa lớn thứ hai của cả nước?

A. Nhờ có đất phù sa mỡ màu, nguồn nước dồi dào, người dân có thương hiệu sản xuất.
B. Nhờ có máy móc hiện đại, người dân siêng năng làm ăn.
C. Nhờ có máy móc hiện đại, nhiều nước tưới tiêu.

II. Tự luận: (2 điểm)

Câu 4: (1,0 điểm) Nối tên thành phố với số dân cư của thành phố đó của năm 2004 (nghìn người)

Tên thành phố Số dân
Hà Nội 5731
Hải Phòng 765
Thành phố Hồ Chí Minh 3083
Đà Nẵng 1123

Câu 5: (1,0 điểm) Nêu vai trò của biển, đảo và quần đảo đối với nước ta?

Tải đề thi Lịch sử – Địa lý lớp 4 cuối học kì 2- Đề 1: Tại đây

Đáp án đề thi Lịch sử – Địa lý lớp 4 cuối học kì 2 chuẩn theo Thông tư 22 – Đề 1 (đề mẫu)

A. PHẦN LỊCH SỬ (5,0 điểm)

I. Trắc nghiệm: (3 điểm)

Câu ý đúng điểm
Câu 1 A. Nguyễn Huệ 1,0
Câu 2 C. Chữ Hán 1,0
Câu 3 B. Lê Hoàn 1,0

II. Tự luận: (2 điểm)

Câu 4: (1,0 điểm): Hãy điền những từ ngữ: Hậu Lê, quyền lực vô thượng. bộ luật Hồng Đức vào chỗ (…) trong những câu sau cho thích hợp:

Thời Hậu Lê việc tổ chức quản lí quốc gia rất chặt chẽ.

Nhà vua có quyền lực vô thượng Vua lê Thánh Tông đã cho vẽ bản đồ và cho soạn bộ luật Hồng Đức để bảo vệ chủ quyền của dân tộc và trật tự xã hội.

Câu 5: (1,0 điểm) – Dưới thời nhà Trần rất quan tâm tới việc phòng chống lũ, hệ thống đê điều đã được hình thành, tạo điều kiện cho sản xuất phát triển, đời sống nhân dân no ấm, thiên tai giảm nhẹ

B. PHẦN ĐỊA LÍ (5,0 điểm)

I. Trắc nghệm: (3 điểm)

Câu Ý đúng điểm
Câu 1 C. Sông Mê Công và sông Đồng Nai 1,0
Câu 2 A. Có hai mùa rõ rệt là mùa khô và mùa mưa. 1,0
Câu 3 A. Nhờ có đất phù sa mỡ màu, nguồn nước dồi dào, người dân có thương hiệu sản xuất 1,0

II. Tự luận: (2 điểm)

Câu 4: (1,0 điểm) Nối tên thành phố với số dân cư của thành phố đó của năm 2004 (nghìn người)

de thi hoc ki 2 lich su dia ly lop 4 1

Câu 5: (1 điểm)

Vai trò của biển, đảo và quần đảo đối với nước ta
– Là kho muối vô hạn.
– phân phối nhiều khoáng sản, hải sản quý.
– Điều hòa khí hậu.
– Là đường giao thông tiện lợi, phát triển du lịch biển đảo.
– Là nơi phát triển một số ngành chăn nuôi, trồng trọt, chế biến.

  • Lưu ý: Khi chấm thầy giáo tùy vào câu trả lời của học sinh để cho điểm thích hợp theo câu trả lời đúng (hoặc) sai của từng em.

II. Đề thi Lịch sử – Địa lý lớp 4 cuối học kì 2 chuẩn theo Thông tư 22 – Đề 2 (đề mẫu)

Phần Lịch sử

Câu 1: Vì sao Lê Lợi chọn lựa ải Chi Lăng làm trận địa đánh địch?

A. Vì ải Chi Lăng là vùng núi hiểm trở, đường nhỏ hẹp, rừng cây um tùm thích hợp cho quân ta phục kích.
B. Vì ải Chi Lăng là vùng núi rộng có rất nhiều vàng bạc, thích hợp cho quân ta tập trung và dự trữ lương thực.
C. Vì ải Chi Lăng là vùng núi rất cao, cách xa nơi quân địch đóng quân nên quân địch không tìm tới được.
D. Vì ải Chi Lăng có rất nhiều người dân sinh sống lúc đó nghĩa quân sẽ được nhân dân trợ giúp.

Câu 2: Cuộc chiến giữa Nam triều và Bắc triều kéo dài bao nhiêu năm?

A. Hơn 200 năm.
B. Hơn 50 năm.
C. Hơn 60 năm.
D. Hơn 70 năm.

Câu 3: Điền những từ ngữ: yên bình, khuyến nông, ruộng hoang, làng quê, lập học vào chỗ trống của những câu ở đoạn văn sau cho thích hợp:

Quang Trung công bố “Chiếu ……………………………….”, lệnh cho dân đã từng bỏ ……………………….. phải trở về quê cũ cấy cày, khai phá ……………………… . Với chính sách này, chỉ vài năm sau, mùa màng trở lại tươi tốt, thôn xóm lại ………………………. .

Câu 4: Nhà Nguyễn ra đời trong hoàn cảnh nào? Nhà Nguyễn trải qua bao nhiêu đời vua?

Câu 5: Ngày nay nhà nước ta còn kế thừa những nội dung cơ bản nào của bộ luật Hồng Đức?

Phần Địa lý

Câu 1: Đồng bằng Bắc Bộ có những điều kiện thuận lợi nào để trở thành vựa lúa lớn thứ hai của cả nước?

A. Nhờ có đất phù sa mỡ màu, nguồn nước dồi dào, người dân có thương hiệu sản xuất.
B. Nhờ có đất phù sa mỡ màu, máy móc hiện đại, người dân siêng năng làm ăn.
C. Nhờ có máy móc hiện đại, nhiều nước tưới tiêu.
D. Nhờ có máy móc hiện đại, người dân siêng năng làm ăn.

Câu 2: Đồng bằng Nam Bộ do hệ thống sông nào bồi đắp phù sa?

A. Sông Mê Công và sông Hồng
B. Sông Hồng và sông Đồng Nai
C. Sông Mê Công và sông Đồng Nai
D. Sông Hồng và sông Thái Bình

Câu 3: Nối tên những thành phố ở cột A với thông tin ở cột B sao cho thích hợp.

A

B

1. Thành phố Hà Nội

a. Là Thành Phố lớn nhất cả nước.

2. Thành phố Huế

b. Là thành phố trung tâm của đồng bằng Sông Cửu Long.

3. Thành phố Hồ Chí Minh

c. Là thành phố du lịch, được xác nhận là di sản văn hóa toàn cầu.

4. Thành phố cần Thơ

d. Là trung tâm chính trị, văn hóa, khoa học và kinh tế của cả nước.

Câu 4: Điền vào chỗ chấm (……) những từ ngữ: thủy sản, đông đúc, nghề nông, Kinh và Chăm vào những câu sau:

Ở đồng bằng duyên hải Miền Trung dân cư tập trung khá ………………., chủ yếu là người…………………… Nghề chính của họ là ……………, làm muối, đánh bắt, nuôi trồng và chế biến…………………….

Câu 5Em hãy nêu vai trò của Biển Đông đối với nước ta

Tải đề thi Lịch sử – Địa lý lớp 4 cuối học kì 2- Đề 2: Tại đây

Đáp án đề thi Lịch sử – Địa lý lớp 4 cuối học kì 2 chuẩn theo Thông tư 22 – Đề 2 (đề mẫu)

CÂU

ĐÁP ÁN

ĐIỂM

Lịch sử

1

A

1 điểm

2

B

1 điểm

3

trình tự những từ cần điền là: khuyến nông, làng quê, ruộng hoang, yên bình

0,25 điểm/mỗi từ

4

– Sau khi vua Quang Trung qua đời, triều đại Tây Sơn suy yếu dần. Nguyễn Ánh lợi dụng tiến công nhà Tây Sơn. Năm 1820, triều đại Tây Sơn bị lật đổ. Nguyễn Ánh lên ngôi hoàng đế lấy niên hiệu là Gia Long lập ra triều Nguyễn, định đô ở Phú Xuân (Huế).

0,75 điểm

– Nhà Nguyễn trải qua 4 đời vua : Gia Long, Minh Mạng, Thiếu Trịnh, Tứ Đức.

0,25 điểm

5

Bảo vể chủ quyền quốc gia; khuyến khích phát triển kinh tế; giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc; bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ.

Mỗi ý đạt
0,25 điểm

Địa lí

 

1

 

A

 

1 điểm

2

C

1 điểm

3

1 – d; 2 – c; 3 – a; 4 – b

Mỗi ý đạt
0,25 điểm

4

trình tự những từ cần điền là: đông đúc, Kinh và Chăm, nghề nông, thủy sản

Mỗi ý đạt
0,25 điểm

4

Biển đông có vai trò:
– Kho muối vô tận
– có rất nhiều khoáng sản, hải sản quý
– Điều hoà khí hậu
– có rất nhiều bãi biển đẹp, nhiều vũng, vịnh thuận lợi cho việc phát triển du lịch và xây dựng những cảng biển.

Mỗi ý đạt
0,25 điểm

*Lưu ý: nếu như bài làm trình bày bẩn, bôi xóa nhiều, chữ viết lấp lửng,… thầy giáo có thể trừ 0,5 à 1 điểm toàn bài.

III. Đề thi Lịch sử – Địa lý lớp 4 cuối học kì 2 chuẩn theo Thông tư 22 – Đề 3 (đề mẫu)

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI niên học

Môn: Lịch sử và Địa lí – Lớp 4

Thời gian: 40 phút

Phần Lịch sử

Khoanh vào trước ý trả lời đúng nhất.

Câu 1: Nhà Hậu Lê cho vẽ bản đồ Hồng Đức để làm gì?

A. Để quản lí đất đai, bảo vệ chủ quyền dân tộc
B. Để bảo vệ trật tự xã hội
C. Để bảo vệ quyền lợi của vua

Câu 2: Tác phẩm nào dưới đây không phải của Nguyễn Trãi?

A. Bộ Lam Sơn thực lục
B. Bộ Đại Việt sử kí toàn thư
C. Dư địa chí
D. Quốc âm thi tập

Câu 3: Điền những từ ngữ: yên bình, khuyến nông, ruộng hoang, làng quê vào chỗ trống của những câu ở đoạn văn sau cho thích hợp:

Quang Trung công bố “Chiếu ……………………………”, lệnh cho dân đã từng bỏ ……………………… phải trở về quê cũ cấy cày, khai phá ……………………… . Với chính sách này, chỉ vài năm sau, mùa màng trở lại tươi tốt, thôn xóm lại …………………….

Câu 4: Vì sao Lê Lợi chọn lựa ải Chi Lăng làm trận địa đánh địch?

A. Vì ải Chi Lăng là vùng núi hiểm trở, đường nhỏ hẹp, rừng cây um tùm thích hợp cho quân ta phục kích
B. Vì ải Chi Lăng là vùng núi rộng có rất nhiều vàng bạc, thích hợp cho quân ta tập trung và dự trữ lương thực
C. Vì ải Chi Lăng là vùng núi rất cao, cách xa nơi quân địch đóng quân nên quân địch không tìm tới được

Câu 5: Nhà Hậu Lê đã làm gì để khuyến khích việc học tập? Em có nhận xét gì về việc việc làm của nhà Hậu Lê?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Phần Địa lý

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng

Câu 6: Ở đồng bằng duyên hải miền Trung:

A. Dân cư thưa thớt, chủ yếu là người Kinh và người chăm.
B. Dân cư tập trung khá đông đúc, chủ yếu là người Kinh, người Chăm.
C. Dân cư tập trung đông đúc, chủ yếu là người Kinh.

Câu 7: Ý nào dưới đây không phải là điều kiện để đồng bằng Nam Bộ trở thành vựa lúa, vựa trái cây lớn nhất cả nước?

A. Đất đai mỡ màu, khí hậu nóng ẩm
B. Người dân chuyên lao động động
C. có rất nhiều đất chua, đất mặn

Câu 8: Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trồng để hoàn thành nội dung sau:

Thành phố Hồ Chí Minh nằm bên sông…………………………………Đây là thành phố và là trung tâm công nghiệp………………………………………..của quốc gia. những sản phẩm công nghiệp của thành phố rất…………………….., được tiêu thụ ở nhiều nơi trong nước và…………………………..

Câu 9: Nối tên những thành phố ở cột A với thông tin ở cột B sao cho thích hợp.

de thi hoc ki 2 lich su dia ly lop 4 2

Câu 10: Em hãy nêu vai trò của Biển Đông đối với nước ta.

……………………………………………………………………………………………………………….

Tải đề thi Lịch sử – Địa lý lớp 4 cuối học kì 2- Đề 3: Tại đây

Đáp án đề thi Lịch sử – Địa lý lớp 4 cuối học kì 2 chuẩn theo Thông tư 22 – Đề 3 (đề mẫu)

Học sinh làm đúng, mỗi câu 1 điểm

Câu 1: A

Câu 2: B

Câu 3: trình tự những từ cần điền là: khuyến nông, làng quê, ruộng hoang, yên bình.

(điền đúng mỗi từ 0,25đ)

Câu 4: A

Câu 5: Học sinh cần nêu được 3 ý lớn

  • Đặt ra lễ xứng danh (lễ đọc tên người đỗ).
  • Lễ vinh quy (lễ đón rước người đỗ cao về làng).
  • Khắc tên tuổi người đỗ cao vào bia đá dựng ở Văn Miếu.

Qua việc làm trên ta thấy thời Hậu Lê việc thi cử diễn ra nền nếp và có quy củ.

Câu 6: B

Câu 7: C

Câu 8: trình tự những từ cần điền là: Sài Gòn, lớn nhất, phong phú, xuất khẩu.

Câu 9:

de thi hoc ki 2 lich su dia ly lop 4 3

IV. Đề thi Lịch sử – Địa lý lớp 4 cuối học kì 2 – Đề số 4

Tải đề thi Lịch sử – Địa lý lớp 4 cuối học kì 2- Đề 4: Tại đây

V. Đề thi Lịch sử – Địa lý lớp 4 cuối học kì 2 – Đề số 5

Tải đề thi Lịch sử – Địa lý lớp 4 cuối học kì 2- Đề 5: Tại đây

VI. Đề thi Lịch sử – Địa lý lớp 4 cuối học kì 2 – Đề số 6

Tải đề thi Lịch sử – Địa lý lớp 4 cuối học kì 2- Đề 6: Tại đây

VII. Đề thi Lịch sử – Địa lý lớp 4 cuối học kì 2 – Đề số 7

Tải đề thi Lịch sử – Địa lý lớp 4 cuối học kì 2- Đề 7: Tại đây

VIII. Đề thi Lịch sử – Địa lý lớp 4 cuối học kì 2 – Đề số 8

Tải đề thi Lịch sử – Địa lý lớp 4 cuối học kì 2- Đề 8: Tại đây

IX. Đề thi Lịch sử – Địa lý lớp 4 cuối học kì 2 – Đề số 9

Tải đề thi Lịch sử – Địa lý lớp 4 cuối học kì 2- Đề 9: Tại đây

X. Đề thi Lịch sử – Địa lý lớp 4 cuối học kì 2 – Đề số 10

Tải đề thi Lịch sử – Địa lý lớp 4 cuối học kì 2- Đề 10: Tại đây

Nguồn tham khảo: Hoatieu.vn

Với bộ đề thi học kỳ 2 môn Lịch sử – Địa lý lớp 4 chuẩn kèm đáp án chi tiết được tổng hợp trong bài viết này, chúng tôi hy vọng sẽ giúp những em học sinh ôn tập và củng cố tri thức một cách hiệu quả. Đừng quên truy cập vào Trang Muaban.net để cập nhật nhiều hơn những đề thi những môn học khác nhé!

Xem thêm:

Qua bài 10+ đề Thi Học Kì 2 Môn Lịch Sử đã trả lời được vấn đề bạn cần tìm kiếm hay không? nếu như chưa bạn hãy bình luận góp ý về 10+ đề Thi Học Kì 2 Môn Lịch Sử ở phía dưới để TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LƯƠNG VĂN CAN thay đổi và cải thiện chất lượng bài viết ngày càng tốt hơn. Chúng tôi cảm ơn bạn đã ghé qua Website: thpt-luongvancan.edu.vn của TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LƯƠNG VĂN CAN.

Hãy để nguồn bài viết này: 10+ đề Thi Học Kì 2 Môn Lịch Sử của Thpt-luongvancan.edu.vn bạn nhé.!
Categories: Là Gì

About tcspmgnthn