Recent Posts

Điều chỉnh nội dung dạy học lớp 5 theo GDPT 2018

Dieu chinh noi dung day hoc lop 5 theo GDPT

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 3799/BGDĐT-GDTH thực hiện kế hoạch giáo dục đối với lớp 5 đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Theo đó, Bộ giáo dục yêu cầu thực hiện kế hoạch giáo dục lớp 5 đúng quy định …

Read More »

TOP 4 Biên bản bàn giao tài sản 2022

TOP 4 Bien ban ban giao tai san 2022

Biên bản bàn giao tài sản 2022 là một trong những giấy tờ quan trọng thường xuyên được sử dụng để bàn giao tài sản, hàng hóa, công việc. Mẫu biên bản bàn giao tài sản thể hiện sự chuyển giao tài sản giữa cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức …

Read More »

Biên bản cảnh cáo học sinh mới nhất

Bien ban canh cao hoc sinh moi nhat

Mẫu biên bản cảnh cáo học sinh là biểu mẫu do giáo viên chủ nhiệm lập ra nhằm xử phạt vi phạm học sinh của mình khi làm sai nội quy, nguyên tắc do nhà trường, lớp đề ra tùy thuộc vào mức độ thiệt hại nghiêm trọng của vi …

Read More »