Recent Posts

Top 12+ bài văn tả mẹ của em ngắn gọn hay nhất

Mẹ là người thân nhất, đã mang nặng đẻ đau sinh ra ta và luôn là người chăm lo cho chúng ta, chính vì thế, những bài văn tả mẹ của em đều là những bài viết sâu sắc thể hiện sự quan sát tinh tế của người viết và ngập tràn cảm xúc chân tình, thiêng liêng nhất đối với …

Read More »

Điều chỉnh nội dung dạy học lớp 5 theo GDPT 2018

Dieu chinh noi dung day hoc lop 5 theo GDPT

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 3799/BGDĐT-GDTH thực hiện kế hoạch giáo dục đối với lớp 5 đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Theo đó, Bộ giáo dục yêu cầu thực hiện kế hoạch giáo dục lớp 5 đúng quy định …

Read More »